Bringing togehter divided memory

V projektu "'Bringing Together Divided Memory" jsme poskládali mozaiku českých, slovenských a rakouských příběhů z období předválčeného, druhé světové války a bezprostředně po ní.

V projektu jsme nejprve sbírali příběhy ve formě autobiografických rozhovorů s pamětníky. Rozhovory jsou archivovány v v Österreichische Mediathek a následně jako putovní výstava představeny veřejnosti od února 2016.

V Praze byla výstava zahájena 8. února, ve Vídni 9. února a v Bratislavě 11. února 2016.

Ve formě videorozhovorů budou prezentována  vyprávění Čechů, Slováků, Rakušanů - lidí, kteří museli opustit své domovy a v důsledku války začít žít někde jinde. Cílem ovšem není relativizovat jednotlivé příběhy, nýbrž reprodukovat zkušeností lidí, kteří prožili vělké utrpení. Zvláštní pozornost je věnována soužití etnických Čechů, Němců a Slováků, dvojjazyčných Moravanů a Bémáků (Böhmisch) stejně jako Židů před rokem 1938 a především rozdílným zkušenostem a prožitkům po odsunu.

Toto vše je zachyceno prostřednictvím videomateriálů, které představují podobné i kontrastující výpovědi. Výňatky z rozhovorů však nejsou rozčleněny jen na základě biografických pasáží, ale podle pojmů jako fyzická místa, historické události a opakující se typy zkušeností tak, aby byl zřetelný jejich vztah v rámci vyprávění. Tím také vzniká možnost, jak doplnit výpovědi svědků smysluplně dobovými kontextualizujícími texty a se souvisejícími obrazy a mapami.

 

Zveme Vás srdečně na výstavu s názvem Spojování rozdělené minulosti. Československo v letech 1937 - 1948. Vzpomínky Čechů, Němců, Rakušanů a Slováků. Výstava je k vidění v  Praze na Novoměstské radnici (Karlovo náměstí 1/23). Každý den kromě pondělí od 10 - 18 hod v době od 8. února do 6. března 2016.

Nově jsme také zveřejnili biografické příběhy našich pamětníků online.

 

       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

Termíny putovní výstavy:

11.1. -  28.2.2019 - Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích

18.3. -  24.3.2019 - Jeden svět Havlíčkův Brod

29.4. - 30.6.2019 - Židovské muzeum v Praze, Oddělení pro vzdělávání a kulturu Brno

10.2. - 3.4.2020 - Šmidingerova knihovna Strakonice

 

Partneři projektu:

Österreichische Akademie der Wissenschaften - Wien
Institut für historische Intervention - Wien
Antikomplex.cz - Praha
Antikomplex.sk - Banská Bystrica

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací