CESTY diskriminace

Proč byli a jsou Romové a Sintové diskriminovaní? Jaká zdůvodnění byla použita během druhé světové války pro prosledování Romů a jaké předsudky existují dnes? Jaké jsou možnosti pro lepší integraci a čím k ní můžeme přispět?

Tyto a mnohé další otázky doprovázely studenty a samozřejmě i učitele vysokých škol v Ostrově a Schwabmünchen (Německo) během týdenního semináře na začátku listopadu. Pod názvem "Cesty diskriminace" jsme se společně zabývali různými workshopy, exkurzemi a prezentacemi různých odborníků s menšinami Sintů a Romů v České republice a Německu. Toto setkání byl takový první akt vícedílného projektu, který bude pokračovat i v následujících týdnech a měsících dalšími setkáními, usilovnou prací studentů a nakonec vytvořením a otevřením putovní výstavy.

                                                                                     

Po příchodu německé skupiny v Ostrově bylo v plánu v pondělí odpoledne především seznámit se s programem. Skutečnost, že ze Schwabmünchenu přijeli výhradně chlapci mezi 15 a 19 lety věku, skupině neuškodila a kontakt s českými výměnnými partnery byl rychle navázán.

 Toto odpoledne se studenti zabývali tvorbou stereotypů. Ve čtyřech skupinách směli dát volný průchod své kreativitě a označit a popsat "typické Němce" nebo "typické Čechy“. Výsledné popisy nám pomohly dojít až k samotnému jádru těchto stereotypů, pomohly nám uvědomit si poznat, odkud přichází.

 

stereotypy (Foto: David Všetička)

 

Druhý den jsme se dohromady se Sarah Grandke ponořili hlouběji do problému. Během svého historického úvodu do historie Sintů a Romů ve střední Evropě bylo objeveno mnoho nových a někdy i překvapivých zjištění. Dozvěděli jsme se o zákonech, které již byly přijaty v roce 1920 a to jak v Bavorsku, tak v Československu, proti Sintům a Romům a na takzvané "Landfahrer centrále", která dlouho platila i po druhé světové válce a prosazovala diskriminační činnosti až do roku 1970, kdy byly pro protiústavnost byl rozpuštěny. Také dokumenty a různé další příklady, se kterými se ve skupinách pracovalo, nabídly zajímavý náhled do otázky pronásledování Sintů a Romů.

 

V odpoledních hodinách mohli studenti po krátkém úvodu Antikomplexu o zvláštnostech příhraničních oblastech společně prozkoumat město Ostrov. Po večeři, kterou uvařili všichni účastníci společně, se pustil film "Ó ty černý ptáčku". Ten nabídl možnost nahlédnout do osudu Romů uvězněných v různých koncentračních táborech. Dnešní vnímání romského holocaustu bylo pro všechny zúčastněné velmi překvapivé až bolestné.

večeř  (Foto: David Všetička)

 

Ve středu začal den mezikulturním tréninkem: Cvičení "jeden krok vpřed" nám dal zkušenost, že lidé na základě svého původu nebo sociální kategorie mají různé možnosti a a ty mohou využívat. Později dopoledne vyprávěl historik Yaser Abu Gosh o situaci Romů v České republice po druhé světové válce. To byla jediná prezentace v týdnu, která se konala v angličtině – pro některé studenty to byla výzva, ale celkově všichni velmi obstáli.

 Yaser Abu Gosh (Foto: David Všetička)

 

K obědu jsme přivítali ředitele německého Gymnázia Leonharda Wagnera pana Altmanna, který doprovázel své studenty do následujícího odpoledne a navázal kontakt pro další spolupráci škol s panem ředitelem Šafránkem. Odpoledne skupina společně šla do Jáchymova, kde nejdříve navštívili muzeum, ve kterém následně pan Oldřich Ježek podal výklad o svých zkušenostech v Jáchymově v poválečném období a také rád zodpověděl otázky studentů. Překlad převzal pro toto odpoledne EVS dobrovolník naší partnerské organizace, Společenství Ackermann v Mnichově.

 

Rozhovor s panem Ježkem - 2.v.r. (Foto: Johann Pirkl)

Přední část muzea (Foto: Johann Pirkl)

Jachymov/Joachimsthal (Foto: Natascha Hergert)

 pozorné publikum na turné Jáchymov (Foto: Natascha Hergert)

 Lom v Flossenbürg(Foto: David Všetička)

 osudy (Foto: Natascha Hergert)

Sintů a Roma v KZ Flossenbürg (Foto: Johann Pirkl)

skupina Meeting (Foto: Johann Pirkl)

projektování (Foto: David Všetička)

 

Po dobře prožitém a poučném týdnu všichni účastníci usilovali o návrat naší německé návštěvy plánovaný na konec dubna 2015. Přátelství, která se v tom to týdnu utvořila, by měla být podporována, a získané zkušenosti a znalosti by měly být předány ostatním. Výsledek společné práce – dvojjazyčná putovní výstava - by měla být zpřístupněna na slavnostním otevření v obou školách oběma zainteresovaným stranám od září.

 My z Antikomplexu se těšíme na další spolupráci a těšíme se na další setkání a bádání o problematice diskriminace romské populace a Sintů po dlouhé období minulého století až po současnost. Děkujeme všem účastníkům za skvělou spolupráci a také nadaci Erinnerung-Verantwortung-Zukunft za financování tohoto projektu.

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací