Divufest 26. - 28. 11. 2015

V období 26. – 28. 11. 2015 jsme v Praze zrealizovali 2. ročník mezinárodního festivalu divadla utlačovaných DIVUFEST 2015. Festival využil zkušeností zahraničních lektorů z Německa a Velké Británie, kteří vedli odborné workshopy se zájemci z celé ČR i jiných zemí Evropy (Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Itálie, Německo).

Dne 29. listopadu se konalo sdílení zkušeností – diskuze a workshop, tzv. Laboratorium pod vedením německého lektora z divadelní skupiny Kuringa Berlin – Christopha Leuchta. Festival se plánuje jednou za dva roky. První ročník se odehrál v Brně v roce 2013, druhý ročník byl v roce 2015 v Praze a další ročník je plánovaný v Ostravě na rok 2017. Festival sestával celkem ze tří paralelně běžících třídenních workshopů – workshop pro začátečníky (pod vedením lektora Hamze Bytyci z Německa, organizace Romatrial), workshop pro pokročilé (pod vedením lektora Christoph Leucht z Německa, organizace Kuringa Berlin), workshop pro jokery – tzv. školení jokerů (pod vedením lektorky Terry O´Leary z Velké Británie, organizace Cardboard Citizens) a z večerních divadelních představení otevřených široké veřejnosti. 

 

Návštěvníci se mohli těšit se na herecké skupiny z Prahy, Brna, Ostravy, Písku a Berlína. 

Večerní představení bylo možné zhlédnout 26. 11. od 19h v RockCafé, 27. 11. od 19h v D21, 28.11.od 20h Disku.

Více o festivalu se můžete dočíst také na www.divadloutlacovanych.org/festival 

Kontaktní osoba: Kristýna Hlavatá (hlavata@antikomplex.cz nebo 777077701).

Zde je odkaz na FB událost, kde jsou vyvěšené i fotgrafie z festivalu
https://www.facebook.com/events/1509069826071875/

 

Odkaz na fotografie je také zde nebo zde.


Co je divadlo utlačovaných?

Divadlo utlačovaných má za cíl bojovat se společenskými jevy jako jsou manipulace, šikana, předsudky a rasismus. Představení vznikají na základě práce s těmito tématy útlaku a jsou postavena na reálných zážitcích (ne)herců. Po zhlédnutí vlastní hry následuje krátká diskuze a divácké intervence, které se snaží změnit přístup hlavního hrdiny k problému, a tím ho vyřešit. Stírá se tak hranice mezi divákem a hercem, mezi já a ty.

 

Festival Divufest 2015 se konal v rámci našeho projektu´Já, ty a oni - divadlem fórum proti předsudkům

 

Festival jsme organizovali společně s organizací Slovo 21.Partnery festivalu byli FHS UK, Romatrial e. V. a divadlo Disk.

Festival se konal za laskavé finanční podpory FNNO, ČNFB  a Magistrátu hl. m. Prahy. Děkujeme!

 

 

Finančně podpořili:

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

                   

 

Organizátoři festivalu:

        

 

Partneři festivalu:

     

 

Mediální partner:

 

 

 

 

 

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací