Doupovské hory

Kopce, houštiny a křoviska. Země bez lidí. Jen pár rozvalin připomíná, že tu snad kdysi někdo žil. Zcela opuštěný kraj, zaniklá struktura osídlení, divočině propadlá kulturní krajina, drtivá většina všech dopravních infrastruktur naprosto zchátralá a nepoužitelná. Doupovsko bylo až do r. 1945 snad nejméně zalidněným prostorem českých zemí s výhradně německým osídlením. Čechů zde ještě v r. 1930 žilo 1 %. Po vysídlení německých obyvatel se zde proto snad ještě více než jinde projevila ztráta paměti a s tím související problémy s udržením kulturně-historického dědictví v živoucím stavu. Po krátkém období nového osidlování, které netrvalo déle než osm let, došlo navíc k další vlně nuceného stěhování a vyklízení tohoto území, tentokrát pro vojenské účely. Celkem bylo v těchto divokých poválečných časech, které se jen málo ohlížely na lidské osudy, z Doupovska vyhnáno 17 000 obyvatel.

 • Leskau - Lestkov

  Leskau 1930 Leskau 1930
  Leskau 1930 Lestkov 2006
 • Duppau - Doupov

  Duppau 1951 Duppau 1951
  Duppau 1951 Doupov 1996
 • Merzdorf - Martinov

  Merzdorf 1920 - 1930 Merzdorf 1920 - 1930
  Merzdorf 1920 - 1930 Martinov 1996
 • Totzau - Tocov

  Totzau 1920 - 1930 Totzau 1920 - 1930
  Totzau 1920 - 1930 Tocov 2001
 • Radenitz - Radnice

  Radenitz 1920 - 1930 Radenitz 1920 - 1930
  Radenitz 1920 - 1930 Radnice 1998
 • Welchau - Velichov

  Welchau 1920 - 1930 Welchau 1920 - 1930
  Welchau 1920 - 1930 Velichov

Všechny fotografie

 • Leskau 1930
  Leskau 1930
 • Duppau 1951
  Duppau 1951
 • Merzdorf 1920 - 1930
  Merzdorf 1920 - 1930
 • Totzau 1920 - 1930
  Totzau 1920 - 1930
 • Radenitz 1920 - 1930
  Radenitz 1920 - 1930
 • Welchau 1920 - 1930
  Welchau 1920 - 1930

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací