Hraniční pásmo ve filmu

Hraniční pásmo – česko-německá hranice ve filmu je multiperspektivní a multimediální projekt, který vznikl ve spolupráci s Goethe-Institutem v Praze a dalšími partnery. Tento projekt představuje neotřelý pohled na filmy z osmi desetiletí (nejen) německé (západní a východní) a české resp. československé filmové historie.

Ponořte se do příběhů plných špionáže, dobrodužných útěků, propagandy a poznejte Prahu jako „hraniční místo“! Zažijte zvláštnosti života na hranici a objevte československý vícejazyčný film.

Co dnes vlastně odděluje česko-německá hranice? Dva jazyky, různé mentality a kulturní zvyklosti? Hranici dnes můžeme překročit autem, vlakem nebo autobusem, aniž bychom ji vůbec vnímali. Současný přechod hranice mezi Českem a Německem není ničím výjimečný, naopak je plynulý, neprobíhají tu žádné kontroly, a tak lze z jedné země do druhé vycestovat bez celního prohlášení a zdlouhavého ověřování dokladů – ať už jde o odpolední výlet nebo o delší pobyt v sousední evropské zemi.

Jen obtížně si dnes lze představit přísnost a strnulost, s jakou byla právě tato hranice po podstatnou dobu své existence střežena. Dnes tak běžná záležitost, jako je výlet autem, mohla dříve stát člověka život. Hranice oddělovala obě země v době, kdy byla „národní příslušnost“ kritériem, které mohlo rozhodovat o životě a smrti. Po vyhnání německého obyvatelstva z české strany bezprostředně po válce zažívaly pohraniční regiony hlubokou strukturální proměnu. Později hranice oddělovala ideologie soupeřící o světovou nadvládu. Země na té druhé straně hranice byla vytouženým místem, anebo nepřátelským územím. Lidé, kteří bydleli jen pár kilometrů od sebe, se během dlouhé etapy její existence nemohli nikdy setkat a znali vzdálenější místa obvykle lépe než krajinu přímo za humny. V té době byla česko-německá hranice součástí „železné opony“, jež oddělovala dva ideologicky odlišné světy. A přesto – nebo právě proto – byla hranice a její obyvatelé dějištěm a tématem umění, zejména literatury a filmu, tématem, které implicitně zahrnovalo řadu otázek.

Právě médium, jakým je film, nabízí v tomto ohledu cenný pohled na to, jak byla hranice chápána – jednak přímo, na základě zobrazeného jednání, jednak prostřednictvím obrazného jazyka a znázorněných charakterů, především „těch z druhé strany“. Cenný je tento pohled mimo jiné i z toho důvodu, že může poskytovat dílčí vysvětlení pro stále ještě znatelné rozdíly, klišé, mentální dělicí čáry a jejich dynamickou změnu.

V rámci modulu Hraniční pásmo na školách vznikl metodický materiál s návodem, jak pracovat s filmy ve školní výuce. Česko-německá hranice odděluje jazyky, mentality a kulturní zvyklosti, je historicky danou skutečností. Je však dnes také místem a symbolem dynamických změn, rozplývání jasných linií a živé výměny.

Metodický materiál pro filmy ve školní výuce je ke stažení na našich stránkách v sekci: Vzdělávání pro školy / materiály ke stažení.

O filmu ve výuce dějepisu napsal zajímavý článek pan Mgr. Kamil Činátl, PhD., který si můžete přečíst také na našich stránkách v sekci: Vzdělávání pro školy / materiály ke stažení.  

 

 

 

              

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací