Já, Ty a Oni - divadlem fórum proti předsudkům

Náš projekt, jehož partnerem je organizace Slovo 21, se zaměřuje na posílení ochrany lidských práv, boj proti diskriminaci a rasismu a posílení multikulturního prostředí. Prostřednictvím tematizace a společné reflexe forem útlaku v ČR chceme otevřít dialog mezi oběma zúčastněnými stranami. Metody divadla utlačovaných budou prostředkem, kterým tohoto dialogu chceme docílit.

Jedinečnost těchto divadelních metod spočívá v umožnění divákům, aby se nejen pasivně dívali na představení, které je založené na osobních zkušenostech postav, ale nabízí jim možnost objevit se přímo na divadelní scéně a stát se aktivními postavami v příběhu.

Celkovým cílem projektu je rozvíjet kulturu dialogu mezi většinou a menšinovými skupinami v ČR a prostřednictvím divadla otevírat společný prostor vedoucí k uvědomění si vlastní životní situace, práv a síly ke změně.

V období od listopadu 2015 do března 2016 hráli celkem tři skupiny herců pro školy v celé České republice (Praha, Ostrava, Písek) a předvedli tak jedinečná představení, jehož aktéry se stali samotní studenti.

Od 26. - 29. listopadu 2015 se konal v Praze Divufest 2015 - mezinárodní festival divadla utlačovaných, v rámci kterého proběhli workshopy pro zájemce z řad veřejnosti pod vedením zahraničních i českých lektorů. Každý večer jsme se mohli  těšit na divadelní představení a zažít divadlo utlačovaných na vlastní kůži.

V průběhu festivalu vznikl tento skvělý dokument.

 

3. ročník Divufestu se bude konat v Ostravě v roce 2017. Nezapomeňte přijet! :-)

 

V projektu Já, Ty a Oni - divadlem fórum proti předsudkům bylo zapojeno celkem přes 20 (ne)herců, kteří ve třech různých týmech pracovali na svém jedinečném představení, které je výpovědí jejich zkušeností a forem útlaku, se kterými se v životě setkali. Naši herci jsou z Písku, Ostravy a Prahy. Jejich představení bylo možné vidět na Festivalu divadla utlačovaných - Divufest 2015. Od listopadu 2015 do března 2016 hráli tyto skupiny také pro školy.

 

Fotografie z příprav představení:

 

Skupina z Prahy

 

Skupina z Písku

 

Skupina z Ostravy

 

Představení pro školy. 

Pokud byste se chtěli se svými studenty přijít podívat na divadelní představení a seznámit se tak s jedinečnou metodou divadla fórum, kde se diváci na chvíli stávají také herci a pomáhají tak kreativně řešit problémy různých forem útlaku - kontaktujte nás! Vstupné pro školy je zdarma. Vhodné pro studenty 2. stupně ZŠ a  SŠ.

Po dobu projektu (tzn. do 31. 3. 2016) je kontaktní osobou Kristýna Hlavatá (hlavata@antikomplex.cz, tel: 777077701).

Na divadelních představeních pro školy se můžete dále domlouvat s Danou Moree (danamoree@centrum.cz, tel: 728979852)

 

 • skupina z Písku (hraje se v Městské knihovně, Písek)

My (všichni) školou povinní?

Robert je studentem prvního ročníku střední školy a žije společně s maminkou a dvěma mladšími sestrami. Je první z rodiny kdo začal studovat na střední škole. Celá rodina velmi prožívá Robertův nástup do školy a jsou na něj patřičně hrdí. Ve škole se, ale Robert dostává do situací, které ho staví do role agresora. Jak to s Robertem asi dopadne? A mohlo by to případně dopadnout i jinak?

 

 • skupina z Prahy (hraje se v Rock Café, Praha)

Animovaný sen

Skupina složená z představitelů asijských komunit a jejich přátel a spolužáků vypráví příběh o jednom snu i o tom, jak trnitá může být cesta k jeho naplnění.

 

 • skupina z Ostravy (hraje se v divadle Stará Aréna, Ostrava)

Kalrs of Ostrava  Skupina lidí z Ostravy se ptá, co můžeme společně udělat proto, abychom skončili s latentním rasismem v naší společnosti. Kde se bere strach? Kde pocit nadřazenosti? A kdo z toho všeho vlastně těží?

 

 

 

Zde se můžete podívat na výběr z fotografií, které byly pořízeny na představeních pro školy v Písku, Praze a Ostravě:

Animovaný sen (Praha)

Kalrs of Ostrava (Ostrava)

My (všichni) školou povinní?  (Písek)

 

A zde se můžete podívat na videozáznamy z představení pro školy:

Animovaný sen (Praha)

Kalrs of Ostrava (Ostrava)

My (všichni) školou povinní?  (Písek)

 

Co říkají na zkušenost s hraním (ne)herci zapojení do projektu?

Celý proces zkoušení našeho představení i samotné hraní inscenace pro mě bylo velmi intenzivním zážitkem. Nejsilnější byly momenty intervencí, při kterých diváci (v našem případě převážně děti ze základních škol) vstupují na jeviště, aby si vyměnili úlohu s jedním z protagonistů, kteří jsou terčem "útlaku" a já spolu s hereckým kolegou jim musíme, coby antagonisté, čelit. Je to naprosto odlišné od jakékoli jiné jevištní zkušenosti z divadla - musíte se postavou skutečně stát, myslet jako ona, ztratit nadhled, který má herec nad svou rolí, což v mém případě znamená stát se protivnou čúzou v pracovní agentuře, která z důvodů rasových předsudků odmítá zaměstnat Roma jen proto, že by podle ní nedělal dobrý dojem na recepci hotelu, nebo "hajzlbábu", která nepustí kluka tmavé pleti na veřejnou toaletu s argumentem, že "cikáni to dělaj venku!". Z psychologického hlediska je velmi zajímavé pozorovat, co se ve vás při tom děje, odkud pramení hněv přecházející v agresi či strach lidí s rasistickým a xenofobním postojem. Velkou nadějí mě naplňuje skutečnost, že v drtivé většině případů se děti, které se účastnily našeho představení, rasismus, ať už pasivní či aktivní, naprosto radikálně odmítají a mají spoustu velmi dobrých nápadů, jak mu čelit. 
Na festivalu divadel utlačovaných, kterého jsme se zúčastnili, jsme potkali lidi z naší země i zahraničí, kteří bojují za stejnou věc, jako my, bylo velmi osvěžující se s nimi setkat, prožít pocit sounáležitosti s těmi, kterým téma rasismu a xenofobie není lhostejné a prostřednictvím divadla utlačovaných na tento problém aktivně upozorňují a snaží se najít funkční východisko. Myslím, že mluvím za celou naši skupinu, když řeknu, že jsem vděčná za Petra Čápa a čas, který nám věnoval, když nás zasvěcoval do principů divadla utlačovaných, předal nám své vědomosti a dal s námi celou inscenaci dohromady. 

Zuzana Kantorová (skupina Ostrava)

 

Projekt byl pro mě něco nového. Ze začátku, když jsem slyšela slovo “divadlo,” tak jsem se celkem bála. Myslela jsem si, že to bude něco vážného, ale mýlila jsem se. Byl to přesnej opak! Dana a Líza jsou úžasné. Dokázali nám pomoct pomocí zábavy a vydrželi to s námi, i když to někdy bylo fakt strašný. Díky tomuto projektu jsem poznala skvělé holky z různých prostředí. Dříve jsem vše, co se dělo okolo mě brala za samozřejmost, myslela jsem si, že to co se děje u mě v rodině je i u ostatních, ale ne. Zjistila jsem, že i když má někdo rodiče vietnamce, tak to nemusí znamenat, že budou povahově stejní, nebo alespoň podobní. Naučila jsem se víc vážit toho, co mám. Pokud jde o hru, jsem ráda, že jste nám dali tu možnost ukázat české komunitě, jak to chodí ve vietnamský. Měli jsme možnost jim ukázat, že to nemáme tak lehké, jak si většina myslí. Ukázali jsme jim i to co se děje u nás doma, když se nikdo nedívá a za to jsem moc vděčná. Celkově jsem ráda, že jsem měla tu možnost se připojit do tohoto projektu. Nikdy jsem problematiku “rozdíly mezi lidmi” nebrala tak na vědomí, ale teď to vidím jinak.

Linh Ha Trinh (skupina Praha)

 

Z anonymních dotazníků, které jsme rozdávali po každém odehraném představení pro školy, jsme se od studentů dozvídali jejich názory a zjišťovali reakce na zhlédnuté divadlo (DU má smysl a dopad!):

Dost me zasáhlo, že jsem si nikdy tak moc neuvědomovala, jak cítí ti druzí. Chci se začít bít za druhé. (17 let)

Viděla jsem jak se lidí špatně chovají a naučila se to řešit. (19 let)

Zjistili jsme, že některé situace jsou horší, než jsme si mysleli, já  osobně bych se nechtěla dostat do podobných situací. (16 let)

Velmi se mi líbilo když můj spolužák zahrál aktivního Pavla, dokázal že není takový za jakého ho lidé kolem mají. Snažil se zlepšit situaci tím že byl výřečný a zastal se sám sebe. (13 let)

Zamyslím se nad těma předsudkama. Koukla jsem se na věci z jiné perspektivy. (15 let)

Koukám na to trochu jinak – na ty lidi (než předtím). (12 let)

 

Pro další informace a novinky ze světa divadla utlačovaných sledujte www.divadloutlacovanych.org.

 

Publikace Divadlem ke změně: Vybrané texty k divadlu utlačovaných

V rámci projektu vznikla publikace - metodika o divadle utlačovaných, kterou si zde můžete stáhnout online.

Publikace Divadlem ke změně: Vybrané texty k divadlu utlačovaných přibližuje teoretická východiska divadla utlačovaných, metody, která využívá umělecké prostředky jako nástroj občanské angažovanosti všude tam, kde je třeba podpořit  jednotlivce a skupiny čelící různým formám útlaku ve společnosti. Představuje historický kontext vzniku této metody, vysvětluje základní principy a techniky tzv. stromu divadla utlačovaných a zprostředkovává zkušenosti, které zakladatelé získali v konkrétních divadelních představeních, v dialogu s diváky po celém světě. Publikace obsahuje texty zakladatele divadla utlačovaných Augusta Boala a známých lektorů (tzv. jokerů) Bárbary Santos a Juliana Boala. Metoda divadla utlačovaných zdomácněla v posledních zhruba dvaceti letech i u nás. Z kateder uměleckých škol se postupně rozšířila i „do terénu“, mezi skupinami divadla utlačovaných dnes figurují studentské spolky i neziskové organizace. Stopu divadla utlačovaných v Čechách dokumentuje předmluva Lenky Remsové, zakládající členky brněnského Kabinetu divadla utlačovaných. O konkrétním využití divadla utlačovaných na školách a o práci se studenty pojednává článek Dany Moree, která působí s Divadlem 2³ na FHS UK. Texty sestavil jejich kolega Petr Čáp, lektor (joker) divadla utlačovaných s bohatými zkušenostmi ze zahraničí, umělecký spoluvedoucí divadelního souboru Kruh naděje ostravské organizace ASLIDO. Publikaci vydává sdružení Antikomplex u příležitosti konání 2. ročníku festivalu divadla utlačovaných Divufest 2015.  

 

Publikaci vydáváme v rámci projektu Já, Ty a Oni − divadlem fórum proti předsudkům, který se zaměřuje na posílení ochrany lidských práv, boj proti diskriminaci a rasismu a podporu multikulturního prostředí. Našim cílem je rozvíjet kulturu dialogu s menšinovými skupinami v České republice a prostřednictvím divadla utlačovaných přispívat k uvědomění si vlastní životní situace, práv a síly ke změně. V letech 2015−2016 hrály celkem tři skupiny (ne)herců pro školy v Praze, Ostravě a Písku jedinečná představení, jejichž aktéry se stali samotní studenti. V rámci projektu se v listopadu loňského roku v Praze konal Divufest 2015 − festival divadla utlačovaných, který zájemcům z řad veřejnosti nabízel workshopy vedené českými i zahraničními lektory. Věříme, že publikace napomůže hlubšímu pochopení této jedinečné divadelní metody a že přispěje ke zlepšování mezilidských vztahů a tím i kvality života celé společnosti.  

Antikomplex    

 

„Druhý ročník mezinárodního festivalu divadla utlačovaných Divufest 2015, který jsme uspořádali společně s organizací Antikomplex, předčil všechna naše očekávání. Setkali jsme se s mnoha nadšenými a odhodlanými účastníky workshopů, sledovali jsme zapálené reakce diváků a pozorovali hrdé herce, kterým aplaudovala plná divadla... Věříme, že Vám bude publikace, kterou máte před sebou, stejně velkým přínosem, jakým byl pro nás Divufest 2015!“ 

Slovo 21    

 

 V době, kdy se z tolika jistot staly nejistoty, kdy tolik snů vybledlo na slunci a tolik nadějí se změnilo v beznaděj, v době, kdy žijeme v obrovském zmatku, plni pochybností, věřím, že víc než kdy dřív je právě teď čas na divadlo, jež bude pokládat ty pravé otázky v pravou chvíli. Buďme demokratičtí a vyzvěme své obecenstvo, aby nám sdělilo, po čem touží. Ukažme jim alternativy. Doufejme, že jednoho dne, prosím, ať to netrvá příliš dlouho, dokážeme přesvědčit nebo donutit také vládu a politické vůdce, aby udělali totéž – zeptali se nás, svého obecenstva, co by měli dělat, aby z tohoto světa učinili místo, kde se dá žít a být šťastný, místo toho, aby z něj vzniklo obrovské tržiště, kde prodáváme zboží i naše vlastní duše. Ano, je to možné.   

Doufejme!    Pracujme na tom!                                                                                                                                                                      

   ~ Augusto Boal ~

 

Augusto Boal, 1975 (Cedoc-Funarte)

 

Kniha v tištěné podobě je k dispozici zdarma na různých místech.

V Praze kontaktuje Kristýnu Hlavatou: 777077701 nebo napište na info@antikomplex.cz

V Brně kontaktuje Lenku Remsovou: remsova@ped.muni.cz 

 

Počet výtisků je omezený. Děkujeme za pochopení. 

 

Děkujeme všem (ne)hercům, lektorům (jokerům), školám, které se zapojily do tohoto skvělého projektu, děkujeme všem zúčastněným, nápomocným a všem kteří nás podpořili ať už finančně, slovně či jinak.

Ať žije divadlo utlačovaných! Má to smysl...

...bojujme za lepší svět...

 

Kristýna Hlavatá

hlavata@antikomplex.cz, tel: 777077701

 

 

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

 

 

    je partnerem tohoto projektu. 

 

 

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací