Jak vést žáky k aktivní péči o místo, kde žijí

Na objednávku pro Vás uspořádáme akreditovaný seminář. Anotace: Kolikrát jsme už všichni slyšeli stesky o tom, že „mladá generace“ nemá o nic zájem. Ano, výzkumy to potvrzují. Zároveň existuje mnoho příkladů, kdy už žáci základních škol nebo studenti středních škol dokázali projevit zájem o dění ve svém okolí a aktivně se do něj zapojit. Škola může vytvářet konkrétní příležitosti a propojovat práci školy se svou obcí. Dále je možné ve výuce rozvíjet vztah žáků ke svému regionu.

a) Principy komunitní školy – představíme základní principy komunitního vzdělávání, kdy spolu škola a místní komunita vzájemně komunikují. Škola ve své činnosti zohledňuje  potřeby své vlastní komunity. Jedná se o proces získávání znalostí, dovedností a postojů, které jsou spjaté s životem v místní komunitě a jeho specifiky. Budeme se zabývat školou a její rolí v rozvoji komunity, jak škola může přispět k rozvoji komunity a zároveň jak komunita může podpořit proces vzdělávání. Každé téma bude směrováno k osobnímu rozvoji účastníků i na práci s žáky, praktické příklady metod práce s žáky budou reflektovány z pohledu žáka i učitele.

b) Principy místně zakotveného učení (MZU) – v tomto bloku sebudeme věnovat základním prvkům MZU, kdy se žáci učí poznáváním místa, kde jsou doma. Úspěch takové metody je založený na poznání, že se lépe učíme, když se učíme o věcech, k nimž máme vztah. V českém kontextu je probouzení vztahu ke svému regionu velmi aktuální téma, souvisí totiž s nízkou ochotou lidí aktivně se zapojovat do veřejného života. Máme-li vztah k místu, kde žijeme, jsme nakloněni tomu něco pro něj udělat. Přitom aktivní občanský život co největšího počtu lidí je patrně jediný spolehlivý způsob, jak zlepšit poměry ve svém bezprostředním okolí, obci, regionu i celé zemi. MZU je založeno na širokém vějíři konkrétních metod jako jsou místní partnerství, projektové vyučování nebo vlastní výzkum, podporuje také mezipředmětové vazby. Principy MZU budeme demonstrovat na úspěšných konkrétních projektech a pokusíme se s pedagogy identifikovat možnosti využití principů MZU do jejich vlastní výuky. Každé téma bude směrováno k osobnímu rozvoji účastníků i na práci s žáky, praktické příklady metod práce s žáky budou reflektovány z pohledu žáka i učitele.

c) Jak zapojit MZU do školní výuky – modelové využití metod MZU v pedagogické praxi. Co může dát MZU hodinám dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy, projektovým dnům či třídnickým hodinám? Jak zapojit místo, kde žijeme, do výuky, jak o něj aktivně pečovat a jak rozvíjet tuto schopnost u žáků? MZU posiluje profesionální zájem a spolupráci učitelů a chuť využívat místní zdroje pro výuku. Pravidla, zásady a konkrétní metody zapojení MZU ve školní výuce. Každé téma bude směrováno k osobnímu rozvoji účastníků i na práci s žáky, praktické příklady metod práce s žáky budou reflektovány z pohledu žáka i učitele.

d) Učení o obci, v obci, pro obec a péče o místo, kde žiji – přivedeme-li bezprostřední okolí žáků do školy, lze v nich vzbudit zájem o svůj region. MZU pomáhá zapojit školní mládež do života obce apropojuje obec a školu. Žáci se učí interpretovat místní kulturní a přírodního dědictví, odhalují problémy a potřeby obce a promýšlejí, jakými kroky by jí mohli pomoci rozvíjet. Představíme nástroje pro vedení školních hodin využívajících regionální (žákům známé) prostředí - každé téma bude směrováno k osobnímu rozvoji účastníků i na práci s žáky, praktické příklady metod práce s žáky budou reflektovány z pohledu žáka i učitele.

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací