Mezipředmětové vazby mezi dějepisem a občanskou výchovou

Uspořádáme pro vás akreditovaný seminář. Anotace: Zejména ve vztahu k nejnovějším dějinám se ukazují v průzkumech velmi slabé znalosti českých žáků. Jistě, lze se spokojit s vysvětlením, že dějiny dnes nejsou „in“. Rádi bychom ukázali, že cesta vede přes vytváření souvislostí. Historii lze najít v nespočetných současných situacích a problémech, zejména ve veřejném životě, stačí se rozhlédnout.

a)  Soudobé dějiny jako klíč k současnému občanství – moderní dějiny mají potenciál přinášet do občanské výchovy, která je mnohdy velmi abstraktní, konkrétní příklady, které bezprostředně určují aktuální společenskou a politickou realitu. Na těchto příkladech lze žákům ukázat, jak kriticky přemýšlet o aktuálních politických, etických, společenských a kulturních otázkách nebo událostech, přičemž je využíváno známých i neznámých historických událostí. Jak rozvíjet u žáků systémové a kritické myšlení, schopnost zaujmout postoj k občanským otázkám, které souvisejí s jejich hodnotovými postoji. Díky celé řadě aktivních forem učení nabízí propojení historie a občanské výchovy příležitost diskutovat i o kontroverzních otázkách. Každé téma bude směrováno k osobnímu rozvoji účastníků i konkrétně na práci s žáky, praktické příklady metod práce s žáky budou reflektovány z pohledu žáka i učitele.

b)  Mezipředmětová výuka a její plánování identifikace možných oblastí, kde je na školách příležitost zavádět mezipředmětovou výuku a její vhodné formy (projektový tý/den, časové sladění výuky jednoho tématu v různých předmětech). Zamyslet se nad překonáváním překážek při zavádění mezipředmětové výuky na školách. Představení metod společného plánování mezipředmětových projektů na školách a dílčích dovedností, které jsou pro mezipředmětové vyučování potřeba – hodnocení výstupů žáků, využití v dalších předmětech, plánování, propojení vyučování s aktuálními tématy, metody práce k rozvoji diskusních dovedností studentů, především u diskusí na citlivá a kontroverzní témata - každé téma bude směrováno k osobnímu rozvoji účastníků i na práci s žáky, praktické příklady metod práce s žáky budou reflektovány z pohledu žáka i učitele.

c)  Jak integrovat historii do občanské výchovy – propojení historie a občanské výchovy vytváří v rámci školních osnov prostor dozvědět se více o záležitostech lidských práv, politických, společenských nebo ekologických problémech, které by jinak ve výuce byly probrány pouze abstraktně, případně by se na ně vůbec nedostalo. Jak vytipovat ideální témata k mezipředmětovému propojení? Jak se dobře ptát a rozvíjet tuto schopnost u žáků? Jak využít příležitosti k zaujetí vlastního postoje vůči negativním společenským jevům (např. rasismu, mediálním stereotypům)? Pravidla, zásady a příklady integrace historie do občanské výchovy, nástroje učitele pro vedení mezipředmětových hodin, aplikace historických přesahů ve výuce - každé téma bude směrováno k osobnímu rozvoji účastníků i na práci s žáky, praktické příklady metod práce s žáky budou reflektovány z pohledu žáka i učitele.

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací