Na kole za hledáním stop v českém pohraničí: "Cesta do Karlových Varů" - Po stopách Goetheho

Ve dnech 18.-24. srpna 2014 se konalo desáté hledání stop v česko-německém pohraničí pod vedením Antikomplexu. Téma hledání se v letošním roce orientovalo na cesty Johanna Wolfganga von Goethe do lázní Karlovy Vary a na s nimi spojený propagandistický film "Karlsbader Reise" z roku 1940. Cesta na kole nás zavedla z Výmaru přes Jenu, Pössneck, Schleiz, Hof, Aś, Cheb a Loket až do Karlových Varů.

Celkem se přihlásilo 21 účastníků ve věku 18 až 83 let. Všichni zvládli celou trasu společně jako skupina -  se spoustou zábavy a vzájemné soudržnosti.

Startovním místem se stala mládežnická ubytovna ve Výmaru, ve které se sešli všichni účastníci v průběhu pondělního večera. Program tohoto večera byl věnován zejména vzájemnému seznámení a uvedení do tématu na základě osobních očekávání a zkušeností, stejně jako promítání filmu "Karlsbader Reise". Během tohoto filmu jsme získali skrze hlavní postavy Ilse a Fritze náhled trasy, která nás v příštích dnech - stejně jako kdysi Goetheho - zavedla přes Durynsko a Bavorsko do Čech.

V úterý, 19.8. jsme započali naši cestu na kolech ve Výmaru, kde jsme se zastavili u slavného stromu ginkgo, u pomníku Goetheho a Schillera, u Národního muzea a přirozeně také u Goetheho rodného domu. Tento dům na nás udělal dojem svou velikostí a svou pěstěnou zahradou, stejně jako částmi Goetheho sbírky umění a minerálů a s obrázkem karlovarského vřídla pro nás představoval ideální výchozí bod.

Následnou cestu přes Jenu do Kahla jsme absolvovali ve vlaku, přičemž pro nás vyvstala velká výzva - složit kola do vlaku regionálních drah. Po obědě začala vlastní jízda na kolech, během které jsme si udělali odpoledne zastávku ve Freienoria, kde se nachází pamětní deska připomínající oběti pochodu smrti z Buchenwaldu, jehož trasa vedla mimo jiné i místy na naší cestě. Také Pößneck, kterým Goethe pravidělně projížděl na svých cestách, nám nabídnul možnost k zastavení předtím, než jsme se přes kopec a údolí dostali do Plothenu. Tam jsme zakončili náš den s hrou na Goetheho současníky, jež nám připomněla, že Goethe žil v době, která světu přinesla mnoho výjimečných osobností a která vedla k velkým změnám v Evropě.

Také příští den, který nás přivítal - po dešti z předešlého večera - slunečním svitem, nám přichystal mnohé napínavé chvíle na naší cestě. Velmi brzy jsme dojeli do města Schleiz, v němž jsme měli možnost zažít zajímavou prohlídku kostela "Bergkirche". Po obědě a následné kávě na náměstí rodného města Johanna Friedricha Böttgera (vynálezce evropského porcelánu), které je také zároveň městem, ve kterém vyučoval Konrad Duden jako ředitel gymnázia, jsme nabrali novou energii na další cestu. V pozdním odpoledni jsme navštívili Mödlareuth, který bývá označován jako "Malý Berlín". Vesnice, která se nachází na hranici mezi Durynskem a Bavorskem, byla od roku 1966 rozdělena více jak tři metry vysokou zdí. Tuto část dějin nám připomíná německo-německé muzeum a její pozůstatky na hranici, které lze vidět dodnes ve fomě památníku.

V mládežnické ubytovně v Hofu jsme mohli konečně nechat doznít dlouhý den při rozhovorech v dobré společnosti.

Ve čtvrtek jsme navštívili nádraží v Hofu. Toto vstoupilo do dějin jako místo příjezdu uprchíků z východního Německa na jejich cestě z pražského velvyslanectví a jehoo pamětní deska vzpomíná na události z října 1989. Kolem poledne jsme dosáhli trojmezí a přejeli jsme z Německa do České republiky. Naše první zastávka v Čechách byla Aš, která sice Goethem nebyla příliš ceněna, avšak my jsme zde byli přijati dobře. U Goethova pomníku, který byl čerstvě zrestaurován a jen několik dní předtím znovu vystaven, byla naše skupina fotografována regionální částí novin "Mladá fronta". Zajímavé přitom bylo srovnání starých obrázků náměstí s dnešní podobou města. Po vydatné přestávce naše cesta pokračovala směrem na Skalnou. Po cestě jsme se zastavili ještě u Goethova kamene, který dnes však již nenabízí výhled, kterého si užíval Goethe, a který již ztratil mnohé ze své tehdejší přitažlivosti, pro nás byl však hoden návštevy i skupinové fotky.

Odpočati jsme si mohli pátečního rána opět sednout na kola a pokračovat ve směru Karlovy Vary. Po zastávení ve  Františkových Lázních, které na nás čekali se svými kolonádami a teplými oplatkami, stála na programu návštěva Komorní Hůrky. Tento vulkán byl pro Goetheho důležitý v souvislosti s jeho zájmem o geologii, s jeho bádáním a teoriemi a byl jím často navštěvován jako univerzálním učencem.

Do Chebu jsme dorazili přesně v čase oběda a následně jsme ještě měli čas na to, abychom si krátce prošli ulicemi tohoto města. Odpolední cesta vedla stále podél Ohře a nabízela příležitosti k zastavení na různých místech. Také ona z předchozího dne známá, současně milovaná a - na základě s ní spojeného blížícího se stoupání - obáváná čokoládová pauza nesměla chybět. Přes Most lásky v Sokolově jsme dorazlli do Lokte, o kterém Goethe napsal, že „je krásnější než všechny jeho popisy a ze všech stran se dá považovat za umělecké dílo".

Zejména příštího rána, kdy jsme se na loketském náměstí věnovali tématu „Goethe a ženy" a kdy jsme k němu připojili prohlídku přilehlých uliček, jsme se osobně mohli přesvědčit o pravdivosti této výpovědi.

Jelikož byla sobota posledním dnem na kole na naší trase, mohli jsme se v klidu dát na cestu a užít si zastávku ve Svatošských skalách, ve kterých nám jedna z účastnic udělala radost, když začala  neopakovatelným způsobem vyprávět legendu spojenou s tímto místem.

Šťastní, zdraví a bez nehody jsme v poledne konečně dorazili do Karlových Varů, kde nás naše cesta zavedla neprve pro fotku k Hotelu Pupp, předtím, než jsme se odebrali k ubytování a než jsme se opět setkali u zaslouženého oběda. Později jsme měli ještě dostatek času k objevování tohoto lázeňského města, pro cestu lanovkou na Výšinu přátelství a následnou procházku zpátky do města, kde na nás čekala busta Johanna Wolfganga Goetheho a večeře. Na závěr naší cesty na kolech jsme se ještě jednou podívali na film "Karlsbader Reise". Nyní jsme znovu rozpoznali mnohá místa, která jsme v uplynulých dnech sami navštívili a velkým obloukem jsme se dostali zpět na začátek naší cesty. Společně jsme mohli strávit  a užívat si večer ve společnosti ostatních a rozloučení skupiny příštího rána bylo po všech těch krásných a intenzivních zážitcích uplynulého týdne na kolech velmi těžké.

Na závěr se dá bez pochyby říci, že se jubilejní Hledání stop 2014 velmi podařilo a všem účastníkům umožnilo zcela nové nahlédnutí do Goethova života a působení i do všech ostatních témat, se kterými jsme se setkali na naší cestě. Společnost ve skvělé skupině navíc ještě vedla k tomu, že nám tento týden dozajista zůstane dlouho v paměti. Dík za celou organizaci patří Antikomplexu, mimo to také Jungen Aktion, sdružení Ackermann-Gemeine, Česko-německému fondu budoucnosti a Spolkovému ministerstvu vnitra za finanční podporu. Obzvláště bychom ale chtěli poděkovat Ondřejovi Matějkovi za to, že si vždy zachoval přehled a klid a že nás bezpečně dovedl od startu ve Výmaru až k cíli v Karlových Varech.

 

Natascha Hergert

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací