Novinky a aktuality

 • Od 6. do 9. srpna 2015 pořádá česká a německá Ackermann-Gemeinde v jihočeském biskupském a univerzitním městě, v Českých Budějovicích společné setkání. Více informací

 • Já, Ty a Oni - divadlem fórum proti předsudkům

  Startujeme nový zajímavý projekt s názvem Já, Ty a Oni - divadlem fórum proti předsudkům. Více informací

 • Zmizelé Sudety v Herzogenaurachu!

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je k vidění tentokrát v Německu. Více informací

 • 7. března 2015 jsme v Drážďanech veřejně prezentovali výsledky bádání studentů ze tří různých univerzit v přeshraničním projektu Otevřená hranice- 10 let poté. Vznikla stejnojmenná publikace, kterou si zde můžete stáhnout. Děkujeme všem účastníkům! Více informací

 • V době od 17. – 20. 2. 2015 jsme byli v Drážďanech na semináři v rámci projektu Otevřená hranice -10 let poté. Čeští a němečtí studenti z různých univerzit se sešli, aby dokončili své bádání na téma česko-německé hranice a její zrušení po vstupu České republiky do Schengenského prostoru. Více informací

 • O Příbězích hranic v plzeňském rozhlase

  Žáci Masarykova gymnázia v Plzni, kteří se účastní česko-německého vzdělávacího projektu Příběhy hranic, vypráví o svých zkušenostech v plzeňském rozhlase. Více informací

 • Podívjete se na nové metodiky k projektu Konfliktní místa paměti! Projekt Konfliktní místa paměti – cesta k lepšímu dějepisu měl za cíl vývoj výukových metodických materiálů k výuce českých dějin 20. století. Vznikly metodiky, které tematizují konflikty v naší kolektivní paměti, a to tím, že sledují deset vybraných tzv. konfliktních míst paměti: míst, kde dochází ke střetům různých pohledů na stejné události. Více informací

 • 13. 1. 2015

  Hledáme pamětníky

  Hledáme pamětníky

  Antikomplex spolupracuje společně s dalšími institucemi z Rakouska (Rakouská akademie věd) a Slovenska (Antikomplex.sk) na mezinárodním projektu "Bringing Together Divided Memory. Czechoslovakia, National Socialism and the Expulsion of the German Speaking Population“, jehož tématem je nucená migrace lidí během a po 2. světové válce. Pro tento projekt hledáme potenciální vhodné pamětníky i pamětníky druhé nebo třetí generace. Více informací

 • Seminář OTEVŘENÁ HRANICE - 10 let poté

  V Drážďanech se 9.-12.1.2015 koná seminář v rámci projektu s nadací Brücke/Most o česko-německé hranici. Finišujeme výstupy z výzkumů, dopisujeme příběhy a stříháme videa. Více informací

 • 31. 12. 2014

  PF 2015

  PF 2015

  Vážení přátelé, přejeme vám šťastný nový rok 2015! Děkujeme za výbornou spolupráci a vaši přízeň a doufáme, že budeme v podobném rytmu společně pokračovat i v novém roce. Srdečně zdraví celý tým Antikomplexu Více informací

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací