O nás

Poslání

Antikomplex se svou činností snaží napomáhat přerodu české společnosti. Usilujeme o společnost tvořenou skutečně svobodnými lidmi a zároveň zodpovědnými občany.

Svobodu nechápeme jako svévoli, ale jako schopnost vymanit se ze stereotypních rolí příslušníků určitého etnika, ekonomického systému, politické ideologie – zkrátka jakéhokoli do sebe zahleděného systému. Snažíme se hledat cesty, kterými se jednotlivci i společnost mohou osvobozovat od sebezahleděnosti, v níž nás dlouho utvrzoval jednostranný důraz pouze na naše vlastní, národní vítězství nebo prohry v minulosti nebo na hospodářský růst a osobní konzum v současnosti.

Osvobození se od omezených horizontů národních zájmů nebo osobní spotřeby, o jaké usilujeme, nemá vést ke zpřetrhání vazeb. Naopak, součástí smysluplného výměru svobodného života je zodpovědný a aktivní vztah k prostředí, které člověka obklopuje. Nazýváme-li tento vztah občanstvím, pak princip občanství nechápeme jen jako soubor práv a povinností ve vztahu ke státu (a v budoucnu k evropskému soustátí), ale jako vyjádření zodpovědnosti člověka za osud světa. Občan, o jakého usilujeme, je hybatelem a kreativním spolutvůrcem, ne jen kolečkem anonymního mechanismu. Chceme člověka, který se nebude opevňovat proti vnějším nepřátelům, ale který se zároveň díky aktivně žitému vztahu k prostředí a společenství utvářejícímu jeho domov neztratí v globalizujícím se světě.

Cíle

Kritická reflexe minulosti – schopnost maximálně otevřené reflexe vlastní historie patří nejpozději od druhé světové války k základním dovednostem každé svobodné společnosti. Jde o to, aby na nás z minulosti nečekaně nevyskakovala dávná traumata, jimiž je možné někomu nahánět strach. Osvobození v tomto případě znamená poznat všechny otázky, které nám naše minulost zanechala, a postavit se k nim čelem.

Vzdělávání pro školy – bohaté zkušenosti s hledáním cest, jak vést smysluplný dialog o vlastní minulosti, jsme přetavili do řady metod vhodných pro výuku na školách. Chceme, aby se o dějinách učilo jako o živé součásti našich životů, ne jako o mrtvých informacích sepsaných v učebnicích. Chceme ukazovat, že dějiny jsou příběh, který začínáme vyprávět od našich současných otázek. Tím se stáváme aktivními účastníky tohoto příběhu a záleží také na nás, jak se bude dál vyvíjet.

Občanské vzdělávání – chceme posílit aktivní přístup k občanství. Vycházíme přitom z toho, že nelze být aktivním občanem jen abstraktně, ale záleží na kvalitě vztahů k místu, kde žijeme. Podporujeme rozvoj místních komunit nejen s ohledem na techniky participace, ale také s ohledem na hledání společných příběhů. 

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací