O Sudetech

Sudety jsou inspirativní region. Po válce se v něm zcela vyměnili obyvatelé a v mnoha směrech začínali téměř od nuly. Dodnes je to znát. Sudety ale nejsou v jádru jiné než zbytek Česka, jen v nich jsou naše problémy vidět ostřeji. Dvojice fotografií ze stejných míst před válkou a po válce velice jednoduše ukazují proměny pohraničí. Jsou jedním z našich osvědčených způsobů, jak Sudety, a tím i celé Česko poznávat.

Všechny fotodvojice i úvodní texty pocházejí z knihy Zmizelé Sudety.

 

 • Welchau - Velichov

  Welchau 1920 - 1930 Welchau 1920 - 1930
  Welchau 1920 - 1930 Velichov
 • Hirschenstand - Jelení

  Hirschenstand 1920 - 1930 Hirschenstand 1920 - 1930
  Hirschenstand 1920 - 1930 Jelení 2002
 • Riehm - Hůrka

  Riehm 1936 Riehm 1936
  Riehm 1936 Hůrka 2005
 • Zettwing - Cetviny

  Zettwing 1922 Zettwing 1922
  Zettwing 1922 Cetviny 2003
 • Přimda náměstí

  Přimda náměstí 1910 Přimda náměstí 1910
  Přimda náměstí 1910 Přimda náměstí 1995
 • Purschau - Pořejov

  Purschau 1930 - 1940 Purschau 1930 - 1940
  Purschau 1930 - 1940 Pořejov 1998
 • Oberkunreuth - Horní Hraničná

  Oberkunreuth 1900 Oberkunreuth 1900
  Oberkunreuth 1900 Horní Hraničná 2005
Novohradské hory Šumava Český les Chebsko Krušné hory
Doupovské hory České středohoří Krkonoše Broumovsko Orlické hory
Hrubý Jeseník Nízký Jeseník

Příběhy

Proniknout do mnohovrstevnaté reality českého pohraničí je často nesnadný úkol. Vždy se nám vyplatilo naslouchat konkrétním lidským příběhům. Nabízíme vám soubor mnoha rozhovorů, které jsme sesbírali:

 

 •  
  Rozhovor se Stanislavem G. Pitašem

  Vlastně jsem šel do vyhnanství

  Stanislav G. Pitaš reprezentuje významnou skupinu lidí, kteří v 70. a 80. letech hledali v odlehlých oblastech Sudet jakýsi azyl. Jak dokazuje jeho příběh, ne vždy ho tito lidé skutečně dokázali najít, ale mnoho z nich si tento kraj vlastně trochu neplánovaně zamilovalo a zůstali tu do dnešních dnů. V současnosti často tvoří elitu místní společnosti - možná aniž by se tak sami vnímali. Více informací

Další příběhy Více informací

Texty

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací