Občanské vzdělávání

Aktivní občanský život není abstraktní záležitost, ale vyrůstá z mnoha osobních a naprosto konkrétních vazeb, které člověk má k lidem ve svém okolí. Mít pro sebe zformulovaný příběh místa, regionu nebo země, kde žijeme, a znát svou roli v tomto příběhu je stejná občanská „povinnost“ jako chodit k volbám. Snažíme se takové příběhy hledat a skrze ně přivádět lidi k občanským aktivitám. 

 

Semináře

 • Jednodenní praktický workshop zaměřený na témata: "Proč zapojovat veřejnost do rozhodování?", "Mapování zdrojů", "Oslovení veřejnosti", ale i praktický nácvik plánování s veřejností. Celkový čas workshopu bude cca 6 hodin. Více informací

 • Zajímá vás, jaká bude Vaše obec a jak se můžete zapojit do rozhodování? Naučíme vás získávat informace, vyznat se ve správních řízeních, rozumět zákonům, umět jednat s politiky a úředníky. Dozvíte se, jak ovlivnit územní plán a co můžete chtít po obecních zastupitelích. Během workshopu bude prostor na řešení praktických situací a dotazy. Více informací

 

Videa

 • Zapojme.se - Krušnohorský luft

 • Zapojme.se - Veselá vesnice

E-learning Zapojme.se 

Jedním z pilířů projektu Zapojme.se je e-learning. Je určený každému, kdo by chtěl být aktivní zejména na místní úrovni. Dozvíte se v něm, jak organizovat spolkový život, jak shánět peníze, jak komunikovat s úřady a veřejností, jak zapojovat občany do veřejného dění a hlavně, jak na veřejnosti hájit své zájmy. 

E-learning najdete zde.

 

 

Související projekty

 • Překračování hranic

  Náplní projektu Překračování hranic - nové cesty mezi zeměmi je pracovat na lepším poznání regionální historie napříč česko-sasko-durynským pomezím a výsledky poznání předkládat místním obyvatelům formou konferencí, workshopů a studijních cest. Díky hlubšímu poznání tohoto regionu budeme schopni lépe porozumět jeho současné sociální skladbě a původu některých dnešních strukturálních problémů, které z ní plynou. Více informací

 • Vydané knihy

  Přehled a anotace námi vydaných knih: Více informací

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací