Otevřená hranice - 10 let poté

„Otevřená hranice – 10 let poté“ se jmenuje projekt, který jsme od května 2014 do března 2015 realizovali společně s drážďanskou Nadací Brücke/Most. Společně s účastníky jsme objevovali prostor podél česko-německé hranice.

                               

 

Před deseti lety vstoupila Česká republika do EU. Od roku 2007 se stala součástí schengenského prostoru. Ve dvou velkých krocích téměř úplně zmizela hranice mezi Saskem a Českem – je to významný krok, když pohlédneme do historie 20. století. Ale jak to společnost vnímá? Jaká historie a příběhy spojují a rozdělují lidi na jedné a druhé straně hranice? Jaký vývoj vidí lidé žijící v pohraničí pro příštích 10 let?  

V projektu Otevřená hranice – 10 let poté jsme se podrobněji zaměřili na oblast pohraničí: krádeže aut a prostituce – to jsou věci, které lidi zaměstnávají stejně jako přeměna struktury obyvatelstva. V přeshraničním projektu jsme si ve dvou převážně studentských skupinách kritickým okem posvítili na minulost a současnost pohraniční oblasti Labe/Elbe z různých perspektiv a sami jsme je probádali. Ve fotografiích, textech, videích a zvukových nahrávkách jsme pak zachytili příběhy.

Zkoumali jsme vývoj v těchto regionech po otevření hranice vstupem České republiky do schengenského prostoru z hospodářského, sociálního a politického hlediska. Cílem bylo podnítit diskuse o pokrocích a nedostatcích česko-německé spolupráce. Diskusemi jsme zjišťovali motivy stereotypů, různých klišé a předsudků a byla tak podporována česko-německá vzájemnost.

Naším úkolem bylo také vypravit se přímo na místo. Během různých večerních akcí v oblasti pohraničí se mohli k našemu projektu přidat rovněž místní obyvatelé. Bez početných místních podporovatelů by se náš projekt nemohl uskutečnit.

Výsledky projektu

V rámci projektu vznikla publikace, kde účastníci projektu popisují své konkrétní postřehy z regionu, ale reflektují také nově získané poznatky na osobní rovině. Na portálu www.grengeschichten.net je možné zhlédnout krátké filmy, které během projektu vznikly. 

                               

 

Partneři projektu:

Kooperačním partnerem projektu je: Nadace Brücke/Most, Drážďany

A dále: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Technická univerzita v Liberci

Technische Universität Dresden

Technische Universität Chemnitz

 

Projekt finančně podpořili:

Evropský fond pro regionální rozvoj: Investice do Vaší budoucnosti, Program Cíl 3 – Ziel 3.

Česko-německý fond budoucnosti. 

                              

 

                         

 

Účastníci projektu se setkali 30. 9. 2014 se spolkovým ministrem zahraničních věcí Německa Frankem-Walterem Steinmeierem na německém velvyslanectví v Praze, aby diskutovali o rozšíření EU a současném životě na česko-německé hranici. 

 

V průběhu projektu zpracovávali studenti rozdělení do 2 skupin různé aspekty života v regionu na hranici. První semináře obou skupin se uskutečnily v říjnu 2014 ve slunečných Drážďanech. Proběhlo zde mnoho zajímavých přednášek, rozhovorů a exkurzí do pohraničí.

 

Druhý seminář proběhl v lednu a v únoru opět v Drážďanech. S obrovským pracovním nasazením se natáčely a stříhaly rozhovory, vyprávěly se příběhy, studenti dokončovali svůj výzkum a sepisovali své postřehy. Audiovizuální výstupy najdete zveřejněny na www.grenzgeschichten.net a na zde.

 

Výstupy studentského výzkumu byly prezentovány na semináři pro veřejnost v Drážďanech 7. března 2015. A dále na večerních akcích pro veřejnost, jež se věnovaly různým perspektivám společné česko-německé hranice. Od hranice ve filmu, přes hranice kulturní, hranice jako místo setkávání, obchodu i kriminality, až k potenciálu přeshraniční spolupráce. 

                                

 

O projektu si můžete dále přečíst:

Na blogu účastnic projektu Nataschy Hergert a Judith Fliehman.

V článku "Zwischen Urlaub un Alltag," který se věnuje hospodářským změnám v pohraničí po otevření hranic.

V článku "Vom einstigen Miteinander ist nicht viel geblieben," jenž vám přiblíží příběh muzea v Altenbergu.

V článku "Verboten aber toleriert," který přibližuje problematiku prostituce na česko-německé hranici.

V článku "Nicht immer eine einfache Beziehung" se dočtete o vztazích příhraničních měst Dubí a Altenbergu.

V rozvněž ve článku "Deutsch-tschechische Beziehungen zwischen Altenberg und Dubí".

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací