Projekt #COMPETENCES finišuje

Podívejte se z čeho jsme v projektu vyházeli a k čemu jsme došli. Představujeme finální podobu projektového webu.

Finišujeme projekt #COMPETENCES.

Na počátku jsme se ptali:Jak digitální revoluce ovlivnila spletitý vztah mezi učiteli, jejich žáky (budoucími občany) a jejich rodiči? Chtěli jsme osvětlit specifika virtuální komunikace, najít kompetence, které v online světě podporují demokratické chování dětí a mladých lidí a podpořit formální i neformální vzdělavatele tak, aby měli chuť, odvahu a nástroje věnovat se podpoře demokratických hodnot také v kontextu sociálních sítí a internetu.

Nakonec jsme úplně změnili náhled na “on-line svět” a děti. Nejspíš neexistují kompetence, které děti potřebují ve virtuálním světě výrazně více než ve světě offline. Další poznatky vyčtete ze zprávy z fokusních skupin na webu projektu. Je určitě důležité děti chránit před nástrahami on-line světa (rozcestník), ale ještě důležitější je navázat s dětmi vztah založený na zájmu, respektu a důvěře, který nám umožní podporovat jejich všestranný rozvoj síť nesíť.

competences


Východiskem pro projekt #Competences by model kompetencí pro demokratickou kulturu Rady Evropy. Který by mohl být pro zajímavou inspirací i pro vaši práci.

Ať už o otázce uvažujete jako vzdělavatelé, koordinátoři volnočasových aktivit či jako rodiče, kompetenční model vám může pomoct, neboť představuje komplexní pohled na vzdělávací aktivity a jejich cíle. Má při tom na zřeteli moderního občana, který se chce účinně podílet na demokratické kultuře a pokojně vyjít s ostatními.

Zároveň jsme přesvědčeni, že s kompetenčním modelem by se měli seznámit také ti, kteří vzdělávají budoucí vzdělavatele – tedy odborníci na pedagogických fakultách. Přáli bychom si, aby modelu věnovali pozornost též představitelé státní správy a politici, kteří se zabývají otázkami školství a kterým záleží na kvalitě demokracie.

Všechny materiály související s modelem kompetencí pro demokratickou kulturu najdete zdarma ke stažení na stránkách naší sesterské organizace Centra občanského vzdělávání.

cov_kompetence

 

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací