Smíření 2016

Projekt Smíření 2016 se konal 70 let od vypravení posledního organizovaného transportu sudetských Němců z Československa a také 70 let od schválení kontroverzního zákona 115/1946 Sb., který legalizoval násilí spáchané na z velké části nevinných lidech, jež spojovala jen jediná charakteristika, a to národnost.

V rámci Smíření 2016 jsme s partnerskými organizacemi Ackermann-Gemeinde a českým Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholily v listopadu 2016 trojicí uměleckých akcí: koncertem pro české a německé pamětníky – s názvem „Koncert smíření“ , který doprovodila umělecká instalace a česko-německá výstava – s názvem „Pod jednou střechou“.

Rok 2015 je často nazýván rokem smíření. Uskutečnilo se množství akcí, které se snažily o narovnání česko-německých vztahů, a to zejména připomenutím a„odžitím“ těch temných událostí společné minulosti. Rádi bychom na tyto aktivity navázali a současně nasměrovali česko-německý dialog více do současnosti. V rámci několika provázaných aktivit, které jsme nazvali Smíření 2016, jsem se snažili poukázat na úspěšné příběhy česko-německé spolupráce. Na situace, kde minulost lidi propojila a ne rozdělila a společně se zamyslet, jak může naše soužití a sousedství vypadat i v budoucnu.

 Více k projektu na stránkách smireni2016.cz.

AKTUÁLNÍ PROGRAM SMÍŘENÍ 2016

                                                                                

 

O PROJEKTU

Koncert a instalace mají za cíl přivést návštěvníky k reflexi minulosti. Výstava pak představí pozitivní příklady česko-německé spolupráce, spřátelené rodiny, které spojuje jeden dům nebo zájem o region, kde mají obě strany kořeny. Výstava bude slavnostně otevřena během konání koncertu a následně nabízena zájemcům jako putovní výstava k zapůjčení zdarma.

TERMÍNY: 

Deutsche Botschaft – 23.6.2016
Bio OKO – 2.11.2016
Kostel sv. Antonína, Holešovice – 5.11.2016

PODPORA: Hans-Seidel-Stiftung, Česko-Německý Fond Budoucnosti, Haus des deutschen Ostens, Městská část Praha 7 a Ackermann Gemeinde.

 

 

                             

 

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací