SPOR O SMYSL ČESKÉHO DĚJEPISU - debata

O českém dějepisu budou diskutovat Petr Čornej, Aleš Dvořák, Jaroslav Pinkas a Terezie Vávrová. 4. května v 19:00 v Tranzitdisplay - Dittrichova 337/9, Praha 2.

Dějepis je tradiční výukový předmět, který čelí mnohým výzvám či tlakům a kolem něhož se soustředí diskuze o roli historie ve veřejném prostoru vůbec. Tážeme-li se po cílech dějepisného vzdělávání, ptáme se i na to, jakou funkci dějiny pro společnost mají. Výběr témat, učebních přístupů, rozsah výuky či metody hodnocení formují nejen způsob, jakým se dějepis učí, ale historické vědomí či představy o dějinách jako takových.

Otázku po smyslu výuky dějepisu lze chápat jako sondu do způsobů, jakým o historii uvažují různí lidé, kteří svým jednáním či vystupováním ovlivňují veřejný prostor á historickou kulturu v České republice.

Má dějepis poskytovat prostor pro vytváření české národní identity, nebo jeho funkce spočívá spíše v dekonstrukci obecně přijímaných pravd o minulosti?
Má dějepis vychovávat k občanství?
Lze hovořit o specifické historické zkušenosti českého národa, nebo se má akcentovat multietnická minulost českých zemí?
Je třeba klást patřičný důraz na české dějiny, nebo bychom třeba měli více mluvit o dějinách Vietnamu?
Mají být učebnice, potažmo kurikulum, objektivizovaným výsledkem vyjednávání badatelů, nebo polem pro střet vícero interpretací či přístupů?
Máme v historii hledat morální exemplář pro současnost, nebo se z minulosti nelze poučit? Může dějepis nějak reagovat na současné dění á je to vůbec jeho náplní?
Kdo by měl být autoritou, která stanoví podoby výuky dějepisu? 

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací