Vydané knihy

Přehled a anotace námi vydaných knih:
  

   Hassan Ali Djan / Veronica Frenzel / Antikomplex, z.s.

   Afghánistán. Mnichov. Já. - Má cesta za lepším
   životem

   Hassan Ali Djan je jedním z oněch mladých mužů,   
   kteří, jak se říká, do Evropy přicházejí za lepším
   životem. Německo mu dalo šanci, aby takový život
   skutečně začal žít - a on ji beze zbytku využil. Nejen
   Hassan Ali Djan a jeho rodina, ale i svět jako takový je
   díky tomu bohatší o jednoho šikovného elektrikáře i
   pozoruhodného vypravěče.

   Afgánistán. Mnichov. Já. si můžete objednat tady

 

  

Georg Traska (Ed.)/ Antikomplex a Antikomplex.sk

GETEILTE ERINNERUNGEN. Tschechoslowakei, Nationalsozialismus und die Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung 1937–1948. 

ROZDĚLENÉ VZPOMÍNKY. Soužití v Československu, nacistická okupace a vyhnání německy mluvícího obyvatelstva 1937–1948.   

V České republice, Rakousku a na Slovensku jsme vyzpovídali   několik desítek  pamětníků, kteří vyprávěli o nacistické okupaci Československa - o soužití zdejších národností a rozpadu tohoto společenství. Vyprávění jsme seskupili do několika příběhů tematicky a historicky, v nichž se střídají jazyky a perspektivy. Historie států a režimů se zrcadlí ve zkušenostech a vzpomínkách jednotlivých pamětníků. Hlavní perspektiva vyprávění je středoevropská a odkazuje na mnohé otázky současnosti.

Rozdělené vzpomínky si můžete objednat zde 

 

 

 

 

 

 

   

Marita Krauss / Sarah Scholl-Schneider / Peter Fassl (eds.) / Antikomplex z.s.

Odchody a návraty. Vzpomínková kultura a životní přiběhy sudetských Němců v českých zeích a Bavorsku ve 20. století

Vzpomínky na život v Sudetech, na „odson“/“vyhnání“ po roce 1945, příchod do Bavorska a na dlouhý proces integrace.

Studie pojednávají o tomto tématu z různých perspektiv a zachycují jedinečnou vzpomínkovou kulturu německých vyhnanců.

Jak dnes vysídlení Němci vzpomínají na svůj původní domov a jak těmito vzpomínkami zacházejí?

Jak se tyto vzpomínky mění a jak je prožívají následující generace? Na tyto a další otázky se kniha pokouší odpovědět.

Odchody a návraty. V minulosti, součastnosti, v čase i prostoru.

Odchody a návraty muzete si objednat tady

Bei uns verbliebenJohanna Lindner / Corinna Malecha /  Antikomplex z.s.

Zůstali tu s námi / Bei uns verblieben. Příběhy českých Němců / Geschichten tschechischer Deutsche

Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech.

Zůstali tu s námi / Bei uns verblieben muzete si objednat tady

 

Nejsou jako myMatěj Spurný / Antikomplex z.s.

Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945 - 1960)

Kniha přináší nový pohled na počátky socialistické diktatury v Československu. Na příkladě vztahu k menšinovým skupinám autor přesvědčivě dokumentuje, jak poválečná touha po očistě společnosti a přístupnost násilným řešením otevřely cestu k diktatuře. Počátky státního socialismu tak v knize nejsou líčeny tradičně, jako mocenské vítězství jedné strany v únoru 1948 a import ze Sovětského svazu, ale především jako odpověď na poptávku velké části české společnosti.

Nejsou jako my muzete si objednat tady 

 

Sudetské příběhyAntikomplex z.s. / Lehrstuhl für Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte, Universität Augsburg

Sudetské příběhy / Sudetengeschichten

Vyhnanci - starousedlíci - osídlenci

O vyhnání Němců ze Sudet i o poválečném osidlování se toho již napsalo nemálo. V této knize se ale poprvé "setkávají" dřívější i současní obyvatelé tohoto pohraničí. Vzpomínky vyhnanců, zůstavších starousedlíků i oslídlenců jsou svědectvím o hledání domova tváří v tvář nuceným i dobrovolným migracím 20. století. Úvodní historické studie pak doplňují podstatné souvislosti tohoto nejednoduchého tématu. 

Sudetské příběhy / Sudetengeschichten muzete si objednat tady

 

 

 

Příběhy nucených cestTereza Vávrová, Wiebke Wittenberg, Christina Hegner, Antonín Kolář / Antikomplex z.s. 

Příběhy nucených cest / Pamětníci vypráví studentům z Plzně a Bremerhavenu

Ve výuce dějepisu je stále ještě běžnější učit velké politické dějiny, než se zabývat regionální historií. Vnímání dějin tak má jen málo společného s tím, co zažívali naši prarodiče, sousedé a známí… Toto zjištění stálo na počátku projektu Na cestě za příběhy, jehož výstupem je tato publikace zaměřující se na příběhy nuceně nasazených z Plzně a Bremerhavenu. Na otázku „Co se vlastně tenkrát dělo tady u nás?“ hledali místní studenti odpověď u pamětníků, z jejichž příběhů vyvstala pestrá mozaika cest, osudů a pohledů na dějiny. Tato kniha má inspirovat k vnímání dějin na lokální úrovni. Popsaná místa má trochu jinak přiblížit jejich návštěvníkům i obyvatelům: Aby je nehodnotili jen z dnešního historického a historizujícího pohledu, nýbrž aby zároveň VIDĚLI, jaké osobní, tragické i radostné příběhy a události jsou s nimi spjaty. 

Knihu si můžete zdarma stáhnout zde:

Příběhy_nucených_cest_web.pdf

  

Das Verschwundene Sudetenland

Antikomplex z.s. a kolektiv autorů

Zmizelé Sudety / Das Verschwundene Sudetenland

Zajímají vás proměny krajiny a lidských sídel v českém pohraničí? Pak vám představujeme tu správnou knihu. Její základní osou je více než 300 dvojic fotografií, které zachycují stav dvanácti sudetských regionů před odsunem Němců a po něm. Zároveň se v knize prostřednictvím řady zasvěcených textů dozvíte mnohé o složitém budování pocitu domova v "kraji po Němcích", o přístupu k místní německé hmotné a duchovní kultuře, o experimentech komunistických vlád na "dobytém" území, o zániku starých tradic a vytváření nových nebo o současném růstu zájmu o "nevlastní" a dlouho tabuizovanou minulost.

Zmizelé Sudety / Das Verschwundene Sudetenland muzete si objednat tady

 

 

 

 

 

 

 Antikomplex z.s.

Rozděleni dějinami, spojeni vzpomínkami / Getrennte geschichte gemeinsam erzählt


V severočeských Teplicích spolu až do roku 1945 žili Češi a Němci - dokud je dějiny nerozdělily. Tři pamětníci: Čech, Němec a syn Čecha a Němky vyprávějí a svých životních cestach, které je kdysi ve škole svedly dohromady, poté rozdělily na vyhnance a ty, kteří zůstali, a dnes - po převratu - zase spojily.

"Já bych si jenom přál, aby se takové rozhovory mezi Němci a Čechy vedly mnohem více. Aby nezůstávalo u ojedinělých případu. My bychom totiž chtěli vzájemné vztahy obou národů zase urovnat. Vždyt' my chceme vidět, že k sobě zase nacházejí cestu, že spolu lépe žijí. To má být smysl teto akce."

- Otto Kohlert

Rozděleni dějinami, spojeni vzpomínkami / Getrennte geschichte gemeinsam erzählt muzete si objednat tady

 

 

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací