Vzděláváme digitální občany #COMPETENCES

Jak vést mladé lidi k morálnímu, ohleduplnému a etickému chování ve virtuálním světě? Rada Evropy proto vytvořila popis vlastností, které demokratické chování umožňují nebo k němu přispívají (Competences for Demotratic Culture - CDC). V rámci projektu #COMPETENCES chceme osvětlit specifika virtuální komunikace a motivovat a vybavit formální i neformální vzdělavatele tak, aby měli chuť, odvahu a nástroje věnovat se podpoře demokratických hodnot také v kontextu sociálních sítí a internetu.

o co jde?

V rámci projektu #COMPETENCES chceme osvětlit specifika virtuální komunikace a motivovat a vybavit formální i neformální vzdělavatele tak, aby měli chuť, odvahu a nástroje věnovat se podpoře demokratických hodnot také v kontextu sociálních sítí a internetu. Pro děti a mladé lidi jsou sociální média nedílnou součástí jejich každodenního života. Přes devadesát procent náctiletých někdy použilo nějaké sociální médium a tři čtvrtiny mají založený profil aspoň na jedné sociální síti. Více než polovina mladých v Evropě navštěvuje sociální sítě každý den. Ve světle těchto statistik je jasné, že čím dál tím větší poměr mezilidských interakcí neprobíhá tváří v tvář. Morálka, respekt a etika jsou však stále nezbytným východiskem pro jakoukoliv komunikaci mezi lidmi v demokratické společnosti. Rada Evropy proto vytvořila popis vlastností, které demokratické chování umožňují nebo k němu přispívají (Competences for Demotratic Culture - CDC).

Patří sem například:

CHÁPÁNÍ KULTURNÍCH ROZDÍLŮ

KRITICKÉ UVAŽOVÁNÍ

POROZUMNĚNÍ HODNOTÁM LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI

UVĚDOMĚNÍ SEBE SAMA

Cílem projektu #COMPETENCES je shromáždit a vytvořit nástroje pro rozvoj těchto vlastností a dovednostní a poskytnout je těm,  kteří pracují s dětmi a mladými lidmi (učitelé, vedoucí oddílů a zájmových skupin, sociální pracovníci…).

Proč je to nutné?

Sociální média zbavila jejich uživatele stresu z hovoru s cizími lidmi, snížení zábran má svoje pozitivní i negativní důsledky. Mladí se mohou snáze zapojit do dobrovolné činnosti a pomáhat druhým, vyměňovat si tipy na zajímavé kulturní akce či najít nové přátele s podobnými koníčky. Na druhou stranu nebylo nikdy snazší někoho pomluvit, očernit nebo rozšiřovat poplašné či přímo lživé články. Uživatelé chráněni relativní anonymitou sítě spoléhají, že neponesou následky svého chování.

co s tím?

Chceme osvětlit specifika virtuální komunikace a motivovat a vybavit formální i neformální vzdělavatele tak, aby měli chuť, odvahu a nástroje věnovat se podpoře demokratických hodnot také v kontextu sociálních sítí a internetu.Výstupy projektu se budou opírat o rozsáhlou rešerši stávajících zdrojů (např. výstupy vzdělávacích projektů škol všech stupňů, neziskových organizací, vládních institucí apod.) a zároveň o zkušenosti a potřeby učitelů ZŠ a SŠ, vedoucích zájmových oddílů či dětských skupin a sociálních pracovníků NZDM. Účastníci fokusních skupin se mohou ve spolupráci s experty podílet na výběru a přípravě aktivit, které povedou děti a mladé lidi k demokratickému chování nejen na síti.Výstupem bude sada aktivit/modelových hodin, se kterou budou zájemci z řad vzdělavatelů seznámeni na jaře 2017 prostřednictvím série pěti praktických workshopů. Sada bude dále volně k dispozici po skočení projektu.

Popsané aktivity budou probíhat současně v dalších šesti zemích Evropy. Díky tomu budeme mít příležitost informovat vás také o nejzajímavějších praktických výstupech ze Srbska, Chorvatska, Rumunska, Běloruska, Arménie, Bulharska.

program

Fokusní skupina PRAHA: 12. ledna 2017 od 15.00 do 17.00 ve Skautském institutu

Fokusní skupina BRNO: 16. ledna 2017 (čas a místo budou upřesněny)

Skupiny povedou ji Milan Hrubeš a Tereza Vávrová z Centra občanského vzdělávání. Zváni jsou učitelé, vedoucí oddílů, oslovili jsme i pracovníky nízkoprahových klubů. Účast na skupině můžeme odměnit částkou 500 Kč a případné náklady na cestovné. Hlásit se můžete do 5. ledna 2017 na puttova@antikomplex.cz

Pokud máte v okolí někoho, kdo pracuje s dětmi nebo mladými lidmi a mohla by ho účast ve skupině bavit, neváhejte a sdílejte.

Kapacita skupiny je max. 12 osob. V případě, že se sejde více zájemců, budeme vybírat tak, aby bylo zastoupeno co nejvíce profesních skupin.

 

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací