Vzdělávání pro školy

Bohaté zkušenosti s hledáním cest, jak srozumitelně a inspirativně komunikovat o těžkém tématu Sudet, jsme zúročili v mnoha vzdělávacích projektech. Objevili jsme a bohatě vyzkoušeli širokou paletu vzdělávacích metod. Zaměřujeme se na poznávání místa a budování vztahu k němu. Považujeme to za důležitý předpoklad aktivního občanského života. Podporujeme zejména učitele dějepisu, výchovy k občanství, vlastivědy, zeměpisu, ale i češtiny a němčiny. Naše metody jsou velmi vhodné pro budování mezipředmětových vazeb.

 

Semináře

 • Semináře "Hraniční pásmo"

  Pořádáme semináře pro učitele, kteří se chtějí zapojit do vývoje vzdělávacích materiálů. Materiály pracují s hranými filmy na téma česko-německá hranice. Semináře se konají na česko-bavorské a česko-saské straně hranice. Více informací

 • Seminář "Vzduchoplavec Kráčmera"

  Nabízíme akreditovaný seminář pro učitelky a učitele 1. a 2. stupně základních škol. Představíme Vám ucelenou metodiku zaměřenou na budování vztahu žáků k místu, kde žijí. Brno 10. 3. 2014, Ostrava 11. 3. 2014, Praha 17. 3. 2014 Více informací

 • Na objednávku pro Vás uspořádáme akreditovaný seminář. Anotace: Výuka dějepisu má velmi často dvě základní slabiny – žáci se učí ve velkých zkratkách tzv. „velké příběhy“ dějiny a učí se je tak, že jsou jim předkládány jako hotová fakta. Ukážeme vám, že dějiny jsou především dobrodružstvím hledání příběhu, které nikdy není uzavřené a hlavně – kterého se může účastnit každý, včetně vašich žáků. Více informací

 

Materiály ke stažení

Exkurze

 • Zaniklé obce

  Připravíme pro vás exkurzi do zaniklých obcí přesně podle vašeho přání. Místa zaniklých obcí nesou velmi silný otisk historie. Každý se zde může pokusit historii číst sám tak, jak se mu v krajině vyjevuje. Rádi vás do takových míst přivedeme a budeme je číst spolu s vámi. Zkušenost praví, že je to aktivita pro každého - od dětí po starce. Více informací

Související projekty

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací