Semináře

 • Semináře "Hraniční pásmo"

  Pořádáme semináře pro učitele, kteří se chtějí zapojit do vývoje vzdělávacích materiálů. Materiály pracují s hranými filmy na téma česko-německá hranice. Semináře se konají na česko-bavorské a česko-saské straně hranice. Více informací

 • Seminář "Vzduchoplavec Kráčmera"

  Nabízíme akreditovaný seminář pro učitelky a učitele 1. a 2. stupně základních škol. Představíme Vám ucelenou metodiku zaměřenou na budování vztahu žáků k místu, kde žijí. Brno 10. 3. 2014, Ostrava 11. 3. 2014, Praha 17. 3. 2014 Více informací

 • Na objednávku pro Vás uspořádáme akreditovaný seminář. Anotace: Výuka dějepisu má velmi často dvě základní slabiny – žáci se učí ve velkých zkratkách tzv. „velké příběhy“ dějiny a učí se je tak, že jsou jim předkládány jako hotová fakta. Ukážeme vám, že dějiny jsou především dobrodružstvím hledání příběhu, které nikdy není uzavřené a hlavně – kterého se může účastnit každý, včetně vašich žáků. Více informací

 • Na objednávku pro Vás uspořádáme akreditovaný seminář. Anotace: Kolikrát jsme už všichni slyšeli stesky o tom, že „mladá generace“ nemá o nic zájem. Ano, výzkumy to potvrzují. Zároveň existuje mnoho příkladů, kdy už žáci základních škol nebo studenti středních škol dokázali projevit zájem o dění ve svém okolí a aktivně se do něj zapojit. Škola může vytvářet konkrétní příležitosti a propojovat práci školy se svou obcí. Dále je možné ve výuce rozvíjet vztah žáků ke svému regionu. Více informací

 • Uspořádáme pro vás akreditovaný seminář. Anotace: Zejména ve vztahu k nejnovějším dějinám se ukazují v průzkumech velmi slabé znalosti českých žáků. Jistě, lze se spokojit s vysvětlením, že dějiny dnes nejsou „in“. Rádi bychom ukázali, že cesta vede přes vytváření souvislostí. Historii lze najít v nespočetných současných situacích a problémech, zejména ve veřejném životě, stačí se rozhlédnout. Více informací

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací