Znovuoživujeme Krušnohoří!

Realizujeme nový projekt Znovuoživené Krušnohoří/ Das wiedererlebte Erzgebirge, v jehož rámci vznikne celkem 39 vizualizací, které formou technologie známé pod pojmem „Rozšířená realita - Augmented reality“ přiblíží návštěvníkům místa v jejich původní podobě.

Název projektu:                                                     Znovuoživené Krušnohoří

Projekttitel:                                                            Das wiedererlebte Erzgebirge

Antragsnummer / Číslo žádosti:                          100283813                          

Projektový partner/Projekt partner :                    Lead partner

Cíle projektu:

V projektu vznikne celkem 39 vizualizací, které formou technologie známé pod pojmem „Rozšířená realita  -  Augmented reality“ přiblíží návštěvníkům navštívená místa v jejich původní podobě. Jako podklad pro natočení vizualizací bude sepsáno 39 textových scénářů, které budou zpracovány na základě historických rešerší, dodaných jednotlivými projektovými partnery. Každá vizualizace dále staví na videomateriálu přímo z míst, jehož příběh vypráví. Vizualizace rozpohybují 2D a 3D animace. Aby bylo možné vizualizace prohlížet na chytrých zařízeních, je zapotřebí vytvořit aplikaci, kterou bude možné stáhnout a nainstalovat do mobilního telefonu s prostředím Android či iOS. Aplikaci je třeba naprogramovat, otestovat a naplnit obsahem  -  vizualizacemi jednotlivých obcí  -  projektových partnerů. Návštěvníci se tak budou moci pomocí aplikace vrátit do historie a prožít prostřednictvím vizualizací příběhy minulosti, přímo na místě. Popularizační aktivitou jsou dny „Znovuoživeného Krušnohoří“, které budou realizovat jednotlivý projektový partneři.

Ziele des Projektes:

Im Rahmen des Projektes entstehen insgesamt 39 Visualisierungen, die mit der Verwendung der unter dem Begriff “Erweiterte Realität - augmented reality“ bekannten Technologie den Besuchern die besuchten Plätze in ihrem ursprünglichen Aussehen näher bringen. Als Grundlage für die Dreharbeiten für die einzelnen Visualisierungen werden 39 Textszenarien zusammengeschrieben, für deren historischer Authentizität man als Informationsquelle, die von einzelnen Projektpartnern gelieferten historischen Recherchen verwendet. Jede Visualisierung baut weiterhin direkt auf dem Videomaterial aus den einzelnen Stellen auf, deren Geschichte erzählt wird. Die Visualisierungen bewegten 2D und 3D Animationen aus. Damit die Möglichkeit gegeben würde, die Visualisierungen auf den neuen Hi-Tec-Geräten anschauen zu können, wird unumgänglich eine App zu kreieren, die man ins Handy mit einem Android- oder iOS-Operationssystem herunterladen und installieren werden kann. Die App wird man programmieren, testen und mit einem Inhalt füllen müssen – der Visualisierung der einzelnen Gemeinden – der Projektpartnern. Die Besucher bekommen damit die Möglichkeit mit der Hilfe dieser App in die Vergangenheit zurückkehren zu können und durch die Vermittlung der Visualisierungen die Geschichten aus der Vergangenheit direkt auf dem jeweiligen Ort zu erleben. Die Popularisierungsaktivitäten sind mit den Tagen „ Wiederbelebtes Erzgebirge“ verbunden, die von den einzelnen Projektpartnern durchgeführt werden.                    

 

Angaben zu Projektpartnern / Údaje o projektových partnerech

Lead partner:                Antikomplex  -  hnutí proti xenofobii, z.s.

PP 1:                                 Město Abertamy

PP 2:                                 Město Boží Dar

PP 3:                                 Město Jáchymov

PP 4:                                 Loučná pod Klínovcem

PP 5:                                 Město Ostrov

PP 6:                                 Město Breitenbrunn

PP 6:                                 Město Annaberg

 

Místa Realizace/Stellen der Realisierung

Katastry měst projektových partnerů/ Die Gemarkungen der Projektpartnernstädten

 

Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014 – 2020

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020

Naše práce

 • Koncert

  Smíření 2016

  Smíření 2016

  V rámci Smíření 2016 jsme se Sdružením Ackermann-Gemeinde připravili sérii aktivit, jež vyvrcholí v listopadu 2016 koncertem Smíření pro české a německé pamětníky, který doprovodí umělecká instalace a česko-německá výstava s názvem „Pod jednou střechou“. Více informací

 • Nová kniha

  Odchody a návraty

  Odchody a návraty

  Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století. Život Němců v Sudetech, jejich vyhnání po roce 1945, následný příchod do Bavorska a dlouhý proces integrace. Jaké vzpomínky v sobě nosí odsunutí Němci? Jak se mění v rámci generací? Jak na německou minulost naopak hledí Češi žijící v Sudetech? To vše a mnohem více zrcadlí kniha Odchody a návraty. Kniha je překladem německého originálu Erinnerungskultur und Lebensläufe. Více informací

 • Kniha

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Sudety dříve a nyní na fotografiích. Náš bestseller dává obrazovou odpověď na otázky, které napadají každého, kdo vyrazí do krajiny v pohraničí a má chuť přemýšlet nad vzkazem, kterým nám tato krajina dává. Více informací

 • Občanské vzdělávání

  Zapojme.se

  Zapojme.se

  Podporujeme dobrovolnictví na místní úrovni. Natočili jsme sérii reportáží pro ČT 24, dva dokumentární filmy pro ČT 2 jsou ještě ve výrobě. Vytvořili jsme také velmi dobrý e-learning na nejrůznější témata spojená se zapojováním do komunitního života. Pořádáme workshopy. Více informací

 • Výstava

  Tragická místa paměti

  Tragická místa paměti

  Od roku 2010 je na cestách putovní výstava, kterou provádí studenti severočeských gymnázií po tragických místech některých míst svého kraje v období 1938 - 1945. Na řadě konkrétních příběhů z Ústí nad Labem, Chomutova, Postoloprt, Kadaně, Žatce a dalších míst lze podrobně nahlédnout do soužití dvou národů uprostřed Evropy. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Výstava

  Zmizelé Sudety

  Zmizelé Sudety

  Putovní výstava Zmizelé Sudety je na cestě od prosince 2002 a putuje dále, téměř každý měsíc je k vidění jinde. Ukazuje nejvýraznější proměny krajiny v pohraničí a zejména těžko nahraditelné kulturní ztráty v důsledku poválečného vysídlení Němců. Vrátit to samozřejmě nelze, ale je velmi užitečné vědět, co se tím u nás změnilo a pracovat s tím. Putovní výstavu je možné objednat i k vám, kontaktujte nás prosím na: info@antikomplex.cz Více informací

 • Kniha

  Zůstali tu s námi - příběhy českých Němců

  Bei uns verbliebene

  Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech. Více informací

 • Kniha

  Nejsou jako my

  Nejsou jako my

  Němci, Romové a volynští Češi - jaký byl jejich osud v pohraničí v 50. letech? Vztah moci k menšinám je velmi dobré zrcadlo povahy komunistického státu. Matěj Spurný přináší ve své knize mnoho nových postřehů a podnětů. Více informací

 • Kniha

  Sudetské příběhy

  Sudetské příběhy

  Sudety a jejich lidé - současní i minulí. Příběh Sudet se obvykle vypráví pouze s ohledem na několik málo let po válce. Na to, jaké byly osudy vyhnaných Němců v Německu a nových osídlenců v pohraničí se zapomíná. Naše nová kniha se to pokouší změnit. Více informací