ROZDĚLENÉ VZPOMÍNKY. Soužití v Československu, nacistická okupace a vyhnání německy mluvícího obyvatelstva 1937–1948.

Zpátky

V České republice, Rakousku a na Slovensku jsme vyzpovídali   několik desítek  pamětníků, kteří vyprávěli o nacistické okupaci Československa - o soužití zdejších národností a rozpadu tohoto společenství. Vyprávění jsme seskupili do několika příběhů tematicky a historicky, v nichž se střídají jazyky a perspektivy. Historie států a režimů se zrcadlí ve zkušenostech a vzpomínkách jednotlivých pamětníků. Hlavní perspektiva vyprávění je středoevropská a odkazuje na mnohé otázky současnosti.

 

 CENA: 324,- Kč