Příběhy nucených cest - Pamětníci vypráví studentům z Plzně a Bremerhavenu

Zpátky

Ve výuce dějepisu je stále ještě běžnější učit velké politické dějiny, než se zabývat regionální historií. Vnímání dějin tak má jen málo společného s tím, co zažívali naši prarodiče, sousedé a známí… Toto zjištění stálo na počátku projektu Na cestě za příběhy, jehož výstupem je tato publikace zaměřující se na příběhy nuceně nasazených z Plzně a Bremerhavenu. Na otázku „Co se vlastně tenkrát dělo tady u nás?“ hledali místní studenti odpověď u pamětníků, z jejichž příběhů vyvstala pestrá mozaika cest, osudů a pohledů na dějiny. Tato kniha má inspirovat k vnímání dějin na lokální úrovni. Popsaná místa má trochu jinak přiblížit jejich návštěvníkům i obyvatelům: Aby je nehodnotili jen z dnešního historického a historizujícího pohledu, nýbrž aby zároveň VIDĚLI, jaké osobní, tragické i radostné příběhy a události jsou s nimi spjaty.

Knihu si u nás můžete zdarma stáhnout