SEMINÁŘ "VZDUCHOPLAVEC KRÁČMERA"

Zpátky

Nabízíme akreditovaný seminář pro učitelky a učitele 1. a 2. stupně základních škol. Představíme Vám ucelenou metodiku zaměřenou na budování vztahu žáků k místu, kde žijí. Brno 10. 3. 2014, Ostrava 11. 3. 2014, Praha 17. 3. 2014

Učitelé 1. stupně

Otestujete si, jak se dá s metodikami pracovat. Sami si vyzkoušíte některé aktivity na vlastní kůži pod vedením autorů metodik. Dílna není zaměřená jen na pasivní prezentaci, cílem je aktivně porozumět, proč a jak jsou jednotlivé metodiky vystavěny. Dozvíte se, jak pracovat se žáky tak, aby se aktivně zapojovali do výuky.

Učitelé 2. stupně

Ukážeme Vám atraktivní osvědčené metody, jak žáky přivádět k poznávání svého vlastního regionu. Budou objevovat jeho příběhy, naučí se je zpracovat a předávat ostatním. Cílem je, aby žáci sami našli cestu k poznávání svého okolí a budovali si k němu vztah. Cílem je také ukázat, že zajímavá a efektivní výuka je možná i mimo prostory školy.
Seminář je vhodný zejména pro učitele dějepisu a příbuzných předmětů jako je výchova k demokratickému
občanství, český jazyk nebo zeměpis.