Die Geschichte und das Leben im Sudetenland aus der gegenwärtigen Perspektive

Impressum

 Spolek Antikomplex vznikl, aby podpořil kritickou reflexi našich dějin, zejména těch česko-německých. Stavíme se čelem k otázkám, které nám nedávná minulost zanechala a jež se znovu a znovu objevují, jejichž zodpovězení ovlivňuje naše současné postoje a chování. Proto vytváříme výstavy (proklik), knihy (proklik) a vzdělávací materiály (proklik), které představují moderní dějiny formou osobních příběhů a konkrétních osudů míst paměti, a vytvářejí tak podmínky pro otevřený dialog a kritickou reflexi naší historie od 2. světové války. Chceme tak přispět k naplnění vize společnosti tvořené svobodnými lidmi a zodpovědnými občany.

Archiv anzeigen