Zmizelé Sudety

Zpátky

Výstava Zmizelé Sudety mapuje různé oblasti Čech a Moravy, ve kterých došlo po druhé světové válce k vysídlení německé menšiny. Nejmarkantnější proměnou prošly pohraniční horské oblasti a to právě v důsledku vysídlení původních obyvatel a nepříliš úspěšnými snahami o znovuosídlení. Výstava přibližuje poválečné osudy kulturní krajiny a obcí, z nichž mnohé zcela zmizely. Co však dělá výstavu výjimečnou a z čeho pramení její úspěch, jsou fotodvojice, které nabízí možnost srovnání podoby míst v minulosti a dnes. Některé z historických fotografií jsou staré i více jak sto let, v kontrastu k nim stojí snímky z přelomu milénia, které zachycují stejná místa. Zmíněné fotografie nejlépe dokládají proměnu rázu krajiny a zhmotňují tak pomyslný otisk dějin v krajině.

Premiéru měla výstava již v roce 2002 v Praze a od té doby úspěšně putuje nejen po Česku, ale i například po Německu, Polsku i jinde.