Archiv

Region

Období

Typ

Nalezeno 19 výsledků

VYPRODÁNO - Sudetské příběhy

Antikomplex z.s. / Lehrstuhl für Bayerische und Schwäbische Landesgeschichte, Universität Augsburg

Vyhnanci - starousedlíci - osídlenci

O vyhnání Němců ze Sudet i o poválečném osidlování se toho již napsalo nemálo. V této knize se ale poprvé "setkávají" dřívější i současní obyvatelé tohoto pohraničí. Vzpomínky vyhnanců, zůstavších starousedlíků i oslídlenců jsou svědectvím o hledání domova tváří v tvář nuceným i dobrovolným migracím 20. století. Úvodní historické studie pak doplňují podstatné souvislosti tohoto nejednoduchého tématu.

Knihy

Spojování rozdělené minulosti

Československo v letech 1937 – 1948 - vzpomínky Čechů, Němců, Rakušanů a Slováků

Detail Výstavy

Afghánistán. Mnichov. Já. - Má cesta za lepším životem

Hassan Ali Djan / Veronica Frenzel / Antikomplex, z.s.

Hassan Ali Djan je jedním z oněch mladých mužů,
kteří, jak se říká, do Evropy přicházejí za lepším
životem. Německo mu dalo šanci, aby takový život
skutečně začal žít - a on ji beze zbytku využil. Nejen
Hassan Ali Djan a jeho rodina, ale i svět jako takový je
díky tomu bohatší o jednoho šikovného elektrikáře i
pozoruhodného vypravěče.

 

 CENA: 315,- Kč

Knihy

Odchody a návraty. Vzpomínková kultura a životní příběhy sudetských Němců v českých zemích a Bavorsku ve 20. století

Marita Krauss / Sarah Scholl-Schneider / Peter Fassl (eds.) / Antikomplex z.s.

Vzpomínky na život v Sudetech, na „odson“/“vyhnání“ po roce 1945, příchod do Bavorska a na dlouhý proces integrace.Studie pojednávají o tomto tématu z různých perspektiv a zachycují jedinečnou vzpomínkovou kulturu německých vyhnanců.

Jak dnes vysídlení Němci vzpomínají na svůj původní domov a jak těmito vzpomínkami zacházejí?

Jak se tyto vzpomínky mění a jak je prožívají následující generace? Na tyto a další otázky se kniha pokouší odpovědět. Odchody a návraty. V minulosti, součastnosti, v čase i prostoru.

Knihy

VYPRODÁNO - Zůstali tu s námi. Příběhy českých Němců

Johanna Lindner / Corinna Malecha / Antikomplex z.s.

Tři generace zůstavších i navrátivších se Němců vyprávějí o tom, jaké to bylo a je být českým Němcem. Tři odborné studie o historii, identitě a jazyku německé menšiny uvádějí čtrnáct rozhovorů a napomáhají jejich porozumění v souvislostech.

Knihy

POSLEDNÍ KUSY - Zmizelé Sudety

Antikomplex z.s. a kolektiv autorů

Zajímají vás proměny krajiny a lidských sídel v českém pohraničí? Pak vám představujeme tu správnou knihu. Její základní osou je více než 300 dvojic fotografií, které zachycují stav dvanácti sudetských regionů před odsunem Němců a po něm. Zároveň se v knize prostřednictvím řady zasvěcených textů dozvíte mnohé o složitém budování pocitu domova v "kraji po Němcích", o přístupu k místní německé hmotné a duchovní kultuře, o experimentech komunistických vlád na "dobytém" území, o zániku starých tradic a vytváření nových nebo o současném růstu zájmu o "nevlastní" a dlouho tabuizovanou minulost.

CENA: 380,- Kč / € 18

Knihy

Příběhy nucených cest - Pamětníci vypráví studentům z Plzně a Bremerhavenu

Tereza Vávrová, Wiebke Wittenberg, Christina Hegner, Antonín Kolář / Antikomplex z.s.

Ve výuce dějepisu je stále ještě běžnější učit velké politické dějiny, než se zabývat regionální historií. Vnímání dějin tak má jen málo společného s tím, co zažívali naši prarodiče, sousedé a známí… Toto zjištění stálo na počátku projektu Na cestě za příběhy, jehož výstupem je tato publikace zaměřující se na příběhy nuceně nasazených z Plzně a Bremerhavenu. Na otázku „Co se vlastně tenkrát dělo tady u nás?“ hledali místní studenti odpověď u pamětníků, z jejichž příběhů vyvstala pestrá mozaika cest, osudů a pohledů na dějiny. Tato kniha má inspirovat k vnímání dějin na lokální úrovni. Popsaná místa má trochu jinak přiblížit jejich návštěvníkům i obyvatelům: Aby je nehodnotili jen z dnešního historického a historizujícího pohledu, nýbrž aby zároveň VIDĚLI, jaké osobní, tragické i radostné příběhy a události jsou s nimi spjaty.

Knihu si u nás můžete zdarma stáhnout

Knihy

Rozděleni dějinami, spojeni vzpomínkami

Antikomplex z.s.

V severočeských Teplicích spolu až do roku 1945 žili Češi a Němci - dokud je dějiny nerozdělily. Tři pamětníci: Čech, Němec a syn Čecha a Němky vyprávějí a svých životních cestach, které je kdysi ve škole svedly dohromady, poté rozdělily na vyhnance a ty, kteří zůstali, a dnes - po převratu - zase spojily.

"Já bych si jenom přál, aby se takové rozhovory mezi Němci a Čechy vedly mnohem více. Aby nezůstávalo u ojedinělých případu. My bychom totiž chtěli vzájemné vztahy obou národů zase urovnat. Vždyt' my chceme vidět, že k sobě zase nacházejí cestu, že spolu lépe žijí. To má být smysl teto akce."

- Otto Kohlert

 

CENA: 315,- Kč

 

 

Knihy

Zmizelé Sudety

Putovní výstava srovnávacích fotodvojic zaniklých míst českého a moravského pohraničí

Detail Výstavy

Bílá růže

Výstava o německém protinacistickém odboji a hnutí Bílá růže

Detail Výstavy

Pod jednou střechou

sedm německých a českých rodin, které spojuje dům, v němž jedni žili před poválečným vyhnáním a druzí v něm žijí dnes O výstavě Tisíce Čechů dnes žijí v takzvaných "domech po Němcích", v domech, jejichž majitelé a obyvatelé byli vyhnáni po osvobození v ro

Detail Výstavy

ROZDĚLENÉ VZPOMÍNKY. Soužití v Československu, nacistická okupace a vyhnání německy mluvícího obyvatelstva 1937–1948.

Georg Traska (Ed.)/ Antikomplex a Antikomplex.sk

V České republice, Rakousku a na Slovensku jsme vyzpovídali   několik desítek  pamětníků, kteří vyprávěli o nacistické okupaci Československa - o soužití zdejších národností a rozpadu tohoto společenství. Vyprávění jsme seskupili do několika příběhů tematicky a historicky, v nichž se střídají jazyky a perspektivy. Historie států a režimů se zrcadlí ve zkušenostech a vzpomínkách jednotlivých pamětníků. Hlavní perspektiva vyprávění je středoevropská a odkazuje na mnohé otázky současnosti.

 

 CENA: 324,- Kč 

Knihy

Riehm 1936

Hůrka 2005

Detail

Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945 - 1960)

Matěj Spurný / Antikomplex z.s.

Kniha přináší nový pohled na počátky socialistické diktatury v Československu. Na příkladě vztahu k menšinovým skupinám autor přesvědčivě dokumentuje, jak poválečná touha po očistě společnosti a přístupnost násilným řešením otevřely cestu k diktatuře. Počátky státního socialismu tak v knize nejsou líčeny tradičně, jako mocenské vítězství jedné strany v únoru 1948 a import ze Sovětského svazu, ale především jako odpověď na poptávku velké části české společnosti.

 

CENA: 336,- Kč

Knihy

SEMINÁŘ "VZDUCHOPLAVEC KRÁČMERA"

Nabízíme akreditovaný seminář pro učitelky a učitele 1. a 2. stupně základních škol. Představíme Vám ucelenou metodiku zaměřenou na budování vztahu žáků k místu, kde žijí. Brno 10. 3. 2014, Ostrava 11. 3. 2014, Praha 17. 3. 2014

Učitelé 1. stupně

Otestujete si, jak se dá s metodikami pracovat. Sami si vyzkoušíte některé aktivity na vlastní kůži pod vedením autorů metodik. Dílna není zaměřená jen na pasivní prezentaci, cílem je aktivně porozumět, proč a jak jsou jednotlivé metodiky vystavěny. Dozvíte se, jak pracovat se žáky tak, aby se aktivně zapojovali do výuky.

Učitelé 2. stupně

Ukážeme Vám atraktivní osvědčené metody, jak žáky přivádět k poznávání svého vlastního regionu. Budou objevovat jeho příběhy, naučí se je zpracovat a předávat ostatním. Cílem je, aby žáci sami našli cestu k poznávání svého okolí a budovali si k němu vztah. Cílem je také ukázat, že zajímavá a efektivní výuka je možná i mimo prostory školy.
Seminář je vhodný zejména pro učitele dějepisu a příbuzných předmětů jako je výchova k demokratickému
občanství, český jazyk nebo zeměpis.

Akce

Oberkunreuth 1900

Horní Hraničná 2005

Detail

Uprostřed na okraji - Mitten am Rande 1, Severozápad - Nordwest

Rozhovory s lidmi, kteří mění Sudety

Co se vám vybaví, když se řekne Sudety? Mlha, opuštěná krajina, ruiny, vytěžené doly? A jak si představujete lidi, kteří v této vaší představě Sudet žijí? Mladé? Staré? Jsou to spíš morousové nebo sympaťáci? Trochu blázni? Možná i díky současné popkultuře si spousta Čechů „z vnitrozemí“ spojuje české pohraničí, tedy oblast, kde do druhé světové války žili čeští Němci, spíše s temnými obrazy. I pro spoustu Němců je to hlavně poloopuštěný kraj raubířů, zmaru, lidského nezájmu, čerpacích stanic, levného piva, frisérsalónů a tržnic s trpaslíky. Kraj, kde není radno dávat se s někým do řeči — stejně se nedomluvíme...

My Sudety známe a víme, že tam žijí nejrůznější lidé. A začalo nám být trochu líto, že v onom stereotypním, ponurém a neutěšeném, ale také chytlavém a aktuálně populárním obrazu Sudet není místo pro osobnosti a příběhy, jež této představě neodpovídají. Jsou to lidé, kteří se tu cítí doma a mají chuť měnit věci a kraj kolem sebe k lepšímu. Dělají to navíc vědomě, s úctou k místu, přírodě i k ostatním lidem. Nežádají za své angažmá aplaus, ani chytlavé titulky. Z toho, co dělají, mají radost. A ta je — jak doufáme — nakažlivá.

Kniha přináší rozhovory s lidmi, kteří žijí nebo působí v regionu severozápadních Čech a ve svém okolí se občansky angažují. Na jejich osobních příbězích, zkušenostech i pocitech ukazuje to, jak se lidé v "problematickém" regionu snaží vypořádávat s každodenními výzvami, ale zároveň "nabourává" negativní narativ, kterým je pohraničí stále zatíženo. Všech 13 rozhovorů je publikováno v češtině i v němčině a kniha chce oslovit nejen obyvatele České republiky (tzv. dovnitř české společnosti), ale také čtenáře žijící v Německu (zejména na býv. obyvatele sudetských oblastí a jejich potomky). Cílem knihy je korigovat zažité vnímání Sudet jako místa neutěšenosti, nefunkčnosti, vyloučenosti, nebo zatíženého přílišnou romantizací, "divokostí" a opuštěností. Chce také vést ke vzájemnému síťování účastníků a k širší diskuzi a reflexi vlastního sebepojetí.

 

CENA: 225,- Kč

 

Publikace je první částí plánované čtyřdílné edice.

 

 

 

Knihy

Uprostřed na okraji - Mitten am Rande 2, Severovýchod - Nordost

Rozhovory s lidmi, kteří mění Sudety

Je to zvláštní místo. V Čechách i v Německu mu každý říká trochu jinak. Ovšem když se chcete s někým rychle domluvit, pravděpodobně použijete pojem "Sudety". Proto ho z praktických komunikačních důvodů dnes používáme i v našich knihách a výstavách. Ale tentokrát nám jde o něco jiného. Zajímá nás současný život v tomto speciálním kusu České republiky. Vždyť samotní zpovídaní ne vždy vnímají minulost kraje jako určující pro svůj život v něm. Ale cítí se v něm doma, a tenhle pocit ruku v ruce s jejich silou a odvahou z nich (a kolem nich) vytváří jakási pulsující mikro/centra.

V posledních letech se stále častěji setkáváme se zájmem lidí o pátrání po “kořenech”, ať už jde o hledání bílých míst ve vlastním rodokmenu, nebo o hledání předků, kteří postavili dům, křížek či kapličku, kolem kterých denně chodíme. Člověk potřebuje vědět, na co navazuje. Potřebuje být ukotvený v krajině, kde žije.

Naším cílem bylo mj. také přispět k “viditelnosti” těchto aktérů a jejich pozitivnímu působení. Zároveň bychom rádi podpořili také diskuzi mezi německy hovořícími čtenáři (často potomci sudetských Němců), kteří se také mohou potýkat s vyrovnáváním se se stereotypním vnímáním Sudet.

V neposlední řadě také doufáme, že naše publikace třeba povede i k tomu, že se čtenáři nechají inspirovat k akci - ať už bude mít podobu společně vykonané práce, sousedské pomoci či dobrovolného příspěvku na činnost.

 

CENA: 290,- Kč / € 15. 

 

 

 

 

 

Kniha vznikla za podpory: 

Česko-německého fondu budoucnosti 

Olomouckého kraje

      

Knihy

Spurensuche 2024 - Vítejte? Příběhy o ne/vítaných příchozích

Akce “Spurensuche” aneb hledání stop se pomalu stává naší tradicí a my jsme rádi, že ji letos opět pořádáme, a to společně s Junge Aktion organizace Ackermann-Gemeinde!

Letos se chystáme na týden do okolí Furth im Wald a Domažlic, kde společně prozkoumáme česko-německou hranici. Na kole budeme poznávat česko-německé dějiny, setkáme se s historiky i pamětníky, objevíme (téměř) zaniklé vesnice a osudy s nimi spojené i to, jak moc se od sebe mohou lišit. Užijeme si krásnou přírodu z cyklistického sedla, večer si zahrajeme hry, přečteme zajímavé příběhy, ale budeme mít samozřejmě také čas na odpočinek. Červenou linkou našich cest bude téma poválečného přijetí nově příchozích obyvatel do západního a východního Německa. Jak to tehdy bylo? Vstřícná kultura v Bavorsku a předsudky a odmítání v Sasku? Společně s vámi chceme na základě konkrétních životních příběhů přijít těmto dodnes přetrvávajícím stereotypům na kloub!
Co mohu očekávat?
Vzrušující týden plný nových setkání s nadšenci z Česka a Německa, hlubokých a osobních vhledů do historie a spousty zábavy, pohybu a nových přátel! Každý den pojedeme přibližně 45 - 55 kilometrů. Jezdíme rekreačně a na všechny vždycky čekáme!


Kdy?
11. - 17. 8. 2024


Pro koho?
Všem zájemcům ve věku od 18 do 26 let.


Kolik to stojí?
1 500 Kč / 60 € na osobu


Pro účastníky bude zajištěno ubytování, strava a vstupy do objektů v rámci programu. Dopravu tam i zpět si zajišťují účastnice a účastníci sami.

 

Zde se můžete přihlásit! 

 

Rádi bychom touto cestou poděkovali Česko-německému fondu budoucnosti a Tandemu, bez jejichž finanční podpory by tento projekt nebyl možný! 

 

Akce