Uprostřed na okraji - Mitten am Rande 2, Severovýchod - Nordost

Zpátky

Je to zvláštní místo. V Čechách i v Německu mu každý říká trochu jinak. Ovšem když se chcete s někým rychle domluvit, pravděpodobně použijete pojem "Sudety". Proto ho z praktických komunikačních důvodů dnes používáme i v našich knihách a výstavách. Ale tentokrát nám jde o něco jiného. Zajímá nás současný život v tomto speciálním kusu České republiky. Vždyť samotní zpovídaní ne vždy vnímají minulost kraje jako určující pro svůj život v něm. Ale cítí se v něm doma, a tenhle pocit ruku v ruce s jejich silou a odvahou z nich (a kolem nich) vytváří jakási pulsující mikro/centra.

V posledních letech se stále častěji setkáváme se zájmem lidí o pátrání po “kořenech”, ať už jde o hledání bílých míst ve vlastním rodokmenu, nebo o hledání předků, kteří postavili dům, křížek či kapličku, kolem kterých denně chodíme. Člověk potřebuje vědět, na co navazuje. Potřebuje být ukotvený v krajině, kde žije.

Naším cílem bylo mj. také přispět k “viditelnosti” těchto aktérů a jejich pozitivnímu působení. Zároveň bychom rádi podpořili také diskuzi mezi německy hovořícími čtenáři (často potomci sudetských Němců), kteří se také mohou potýkat s vyrovnáváním se se stereotypním vnímáním Sudet.

V neposlední řadě také doufáme, že naše publikace třeba povede i k tomu, že se čtenáři nechají inspirovat k akci - ať už bude mít podobu společně vykonané práce, sousedské pomoci či dobrovolného příspěvku na činnost.

 

CENA: 290,- Kč / € 15. 

 

 

 

 

 

Kniha vznikla za podpory: 

Česko-německého fondu budoucnosti 

Olomouckého kraje